Foto: Anna Förster/Shutterstock Dan Franzén, ordförande i JRF-Östergötland, tycker att vargsituationen har spårat ur. Nu förordar han att paret i nybildade reviret Fågelmossen skjuts.

JRF-krav: Avliva syskonvargar i Östergötland

JRF-Östergötland kräver avlivning av vargparet i nybildade reviret Fågelmossen i en hemställan som sänts till länsstyrelsen. ”Skjut tiken först så kan man diskutera fortsatt skjutning av hanen”, säger Dan Franzén, ordförande JRF-Östergötland.

Länsstyrelsen i Östergötland bekräftade nyligen att länet har fått ett nytt vargrevir i trakterna av Borensberg, Motala och Godegård – något som Jakt & Jägare rapporterade om här.

Oroande utveckling

Reviret har döpts till Fågelmossen.

Dan Franzén, ordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF, i Östergötland är oroad över utvecklingen.

– Inte nog med det, man upplyste också om att vi nu har ett revir som vi delar med Örebro län, Tisarenreviret.  Summa två och ett halvt vargrevir inom Motala kommuns gränser.

Han tillägger:

– Det intressanta i Fågelmossenreviret är att det består av ett syskonpar. Således finns uppenbara risker för inavel om tiken får valpar nu i vår.

Skjut båda djuren

För att motverka inavel i den svenska vargstammen har JRF-Östergötland nu  i samverkan med Föreningen Sveriges Jägare författat en hemställan till länsstyrelsen om att vargarna måste avlivas. I skrivelsen understryks särskilt att båda djuren bör skjutas.

– Detta för att om bara en part, eventuellt hanen skjuts, skulle problemet med inavel kvarstå om tiken är betäckt. Skjuts tiken först kan man diskutera fortsatt skjutning av hanen, säger Dan Franzén.