Kjell Emilsson, ordförande i JRF-Värmland, är besviken över att det bara blir licensjakt i ett av länets vargrevir, det vill säga Stora Bör. Vargangreppen som har skett i Värmland, mellan 1 oktober 2019 och 30 september 2020, är på kartan märkta med en cerise triangel för angrepp på får och en turkos triangel för angrepp på hund.
Foto: Länsstyrelsen i Värmland, JRF & Mostphotos Kjell Emilsson, ordförande i JRF-Värmland, är besviken över att det bara blir licensjakt i ett av länets vargrevir, det vill säga Stora Bör. Vargangreppen som har skett i Värmland, mellan 1 oktober 2019 och 30 september 2020, är på kartan märkta med en cerise triangel för angrepp på får och en turkos triangel för angrepp på hund.

JRF-kritik mot vargjakten i Värmland

– Helt otroligt! Ett revir är ju ingenting. Det säger besvikna Kjell Emilsson, distriktsordförande i JRF-Värmland, sedan han fått veta att sex vargar får fällas under vinterns licensjakt i Värmland.

Stora Bör anses vara det vargrevir i Värmland som bäst uppfyller de kriterier för licensjakt som viltförvaltningsdelegationen har tagit fram. Kriterierna att ta hänsyn till är: täthet av revir, genetiskt status, angrepp på tamdjur, påverkan på älgförvaltningen och hur länge det har funnits revir i området.
Rovdjursansvariga Maria Falkevik på länsstyrelsen i Värmland beskrev under en presskonferens på onsdagsförmiddagen hur myndigheten har resonerat:
I reviret Stora Bör finns ingen genetisk viktig varg. Vid den senaste inventeringen gränsade reviret till fem andra vargrevir i sydvästra Värmland. Och under sommaren ägde tre vargangrepp på får rum inom Stora Börs område.
Exakt hur många vargar som finns i reviret Stora Bör vet dock inte länsstyrelsen. Att beslutet om licensjakt omfattar sex vargar beror på en uppskattad genomsnittlig gruppstorlek per revir, det vill säga två föräldradjur och fyra valpar.

Sveriges vargrikaste län
Den senaste varginventeringen visade att det förra vintern fanns 365 vargar i landet och att Värmland fortfarande är Sveriges vargrikaste län. Det berördes av 9,33 länsegna föryngringar. Miniminivån är fastställd till 7,5 föryngringar och förvaltningsnivån, som viltförvaltningsdelegationen har beslutat, är 8 föryngringar.
Besvikelsen över att endast sex vargar får fällas i länet under licensjakten i början av nästa år är nu stor.
– Helt otroligt! Ett revir är ju ingenting. Men man förstod nästan att det skulle bli så här. De skyller ju på tjuvjakt. Jägarna och tamdjursägarna kommer nog att protestera, säger Kjell Emilsson, ordförande i Jägarnas Riksförbunds Värmlandsdistrikt.

JRF kommer att överklaga
Totalt är tilldelningen under licensjakten 24 vargar i länen Värmland, Örebro, Västmanland och Gävleborg.
Jägarnas Riksförbund har i dag meddelat att förbundet kommer att överklaga besluten och även begära jakt i de län som inte har beslutat om någon. 170 vargar ett första delmål i förbundets arbete för att inte hysa några frilevande vargar i Sverige.
Överklagan var dock inget som tycktes bekymra Maria Falkevik under presskonferensen.
– Det händer varje gång som det beslutas om licensjakt på varg. En del tycker att för få vargar får fällas och andra tycker att det är för många. Men riksdagens beslut om 170–270 vargar är överspelat sedan Naturvårdsverket har fastställt att gynnsam bevarandestatus är 300 vargar, kommenterade hon.