Foto: Johan Boström Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund: "Bra att parlamentet nu lyfter tanken att gränsöverskridande rovdjurspopulationer måste samförvaltas", säger hon.

JRF om EU-resolutionen: ”Ett stort steg på vägen”

Den nya EU-resolutionen om uppluckrade regler kring rovdjur är ett steg på vägen, och de svenska politikernas ställningstagande välkommet. Men nu måste kommissionen följa efter, säger Solveig Larsson, JRF:s förbundsordförande.

Gårdagens resolution om hur skyddet för de stora rovdjuren bör utformas är ett resultat av hur rovdjurspopulationerna i Europa har vuxit under de senaste åren.

Tydligt exempel

Inte minst vargen är ett tydligt exempel. I dagsläget beräknar man att det finns omkring 19 000 individer innanför EU:s gränser. Detta innebär att utbredningsområdet har ökat med 25 procent under det senaste decenniet, ett område som inte tar hänsyn till nationsgränser.

Men fortfarande analyseras populationen ofta utifrån hur många vargar som det finns i enskilda länder.

Lyfter tanken

– Därför är det väldigt bra att parlamentet nu lyfter tanken att gränsöverskridande rovdjurspopulationer måste samförvaltas, säger Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF.

Hon tycker att de svenska politikerna i Europaparlamentet har skött sin uppgift på ett bra sätt.

– Man röstade bra nästan alla stödde resolutionen, speciellt var det positivt att Socialdemokraterna gick mot sin egen partigrupp och röstade för. Tyvärr fick man inte med sig Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Inget är klart

Solveig Larsson betonar dock att ingenting är klart innan EU-kommissionen har sagt sitt.

– Men sammanfattningsvis är det ett stort steg på vägen, bra att parlamentet trots åsiktslobbyns och antijaktagendan har öppnat upp art- och habitatdirektivet. Nu borde kommissionen tvingas att ta tag i frågan och Sverige som ordförandeland får stora möjligheter att jobba med den.