Foto: Johan Boström Solveig Larsson, Jägarnas Riksförbunds ordförande.

JRF-ordförande efterlyser samarbete i fjällen

”Detta borde gå att lösa med samarbete, nu underblåser man bara konflikten och det är beklagligt”. Så kommenterar JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson att fjällområden avlyses för jakt och fiske.

Som Jakt & Jägare rapporterade tidigare i dag avlyser Girjas sameby fyra jaktområden och två fiskeområden med anledning av att renarnas vinterbete flyttas till fjällen norr om Gällivare.

Sett det komma

Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, ordförande Solveig Larsson kommenterar situationen:

– JRF har sett detta komma och den lösning vi förordar är att staten löser in renskötselns rätt över jakten. I det aktuella fallet undrar jag varför man inte kan göra en led så att folk kan ta sig till sjön och pimpla.

”Jakt är möjlig”

– På samma vis borde det gå att informera om var jakt är möjlig, renarna övervakas ju digitalt. Lokalbefolkningen är väl förtrogen med ren och borde rimligen kunna lotsas ut för ripjakt utan att störa. Detta borde gå att lösa med samarbete, nu underblåser man bara konflikten och det är beklagligt.

– Jägare på skidor värnar också naturen och Girjas sameby vill väl tjäna pengar på jakt- och fiskekort?