Foto: ShutterstockJägarnas Riksförbund tycker att Naturvårdsverket visar stor ambivalens inför att bruka naturresurser. Förbundet vill ha en ny viltmyndighet.

JRF risar ny strategi för viltförvaltning

Vill ha mindre byråkrati och större frihet för markägare och jägare
Naturvårdsverkets förslag till ny strategi för viltförvaltning får skarp kritik från Jägarnas Riksförbund (JRF). Viltstrategin kommer att innebära mer detaljstyrda jaktregler och planhushållning inom viltförvaltningen, anser JRF.

Naturvårdsverkets nya strategi för viltförvaltning är ute på remiss och Jägarnas Riksförbund, JRF, är en av de organisationer som tillåts lämna synpunkter.
JRF liknar Naturvårdsverkets förslag vid ett ”hopkok av olika byråkratiska önskemål” och vill ha bort den centralstyrda påbudspolitiken inom jakten.

Markägare och jägare sidsteppas
Förbundet varnar för att de övergripande målsättningarna i den nya viltstrategin vid första anblicken kan ses som ett steg i rätt riktning, men att en närmare kontroll visar att Naturvårdsverket ”sidsteppar” markägare och jägare.
Just markägarnas roll som jakträttsinnehavare och huvudansvarig för viltförvaltningen måste lyftas fram, anser JRF.
”Lyckosam utveckling av viltförvaltningen uppmuntras bäst genom att markägare och jägare lokalt får stor frihet att besluta om sina mål med viltförvaltningen i sitt område. Mångfald i både målsättningar och vägval i viltförvaltningen kommer att leda till bättre lokalt anpassade viltstammar som är i högre grad rustade att möta den okända framtiden”, skriver riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin på uppdrag av JRF.

Efterlyser ny viltmyndighet
Förbundet anser att Naturvårdsverkets förslag vittnar om årtionenden av misslyckanden att leda viltvården i Sverige.
”JRF finner med detta förslag att den svenska viltförvaltningen omgående behöver överföras från SNV till en tydlig viltmyndighet och att riksdagens beslut om ny viltmyndighet ska verkställas, alternativt att viltförvaltningsansvaret överförs till myndighet som t.ex. Skogsstyrelsen vilken har brukande av naturresurs som huvuduppdrag”, skriver JRF i sitt remissvar.

Vill inte ha ytterligare regler
I sitt förslag skriver Naturvårdsverket att dagens regler inom viltförvaltningen kan moderniseras genom att bland annat jaktförordningen ses över. En tanke är att de svenska reglerna bättre ska stämma överens med EU-rättens krav.
”JRF delar inte den synen och tar avstånd från detta förslag. Jaktlagen är grunden och innan förordning ändras behöver självklart en översyn av jaktlagstiftningen ske. JRF anser att regelverk bör utformas så att utöver lag bör mer detaljerade regler undvikas. Detta kan ske genom utökad frihet för markägare att förvalta vilt lokalt. Detta ställer krav på lagstiftning och lösningen är inte att se över jaktförordningen. JRF finner inte att en utökad maktöverföring från riksdag och regering till nationell myndighet förbättrar tilltron till jaktpolititiken på något sätt, utan snarare tvärt om”, skriver Jägarnas Riksförbund.

Vargdödade hundar
Överhuvudtaget efterlyser JRF mindre byråkratiskt krångel och en mer avreglerad jakt. Förbundet emotsätter sig också att jägarnas inbetalade pengar, via det statliga jaktkortet, ska användas för att finansiera Naturvårdsverkets verksamhet.
JRF vill också att arbetet med att förebygga skador som vilt orsakar människor snabbas på. Det gäller bland annat rovdjursskador i allmänhet och vargdödade hundar i synnerhet.

Läs hela remissvaret från Jägarnas Riksförbund nedan:

Mikael Moilanen
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...