Jägarnas Riksförbund ska vara en arbets- och studieplats där alla känner sig inkluderade, trygga och välkomna. (arkivbild)
Foto: Marie Lagerström Jägarnas Riksförbund ska vara en arbets- och studieplats där alla känner sig inkluderade, trygga och välkomna. (arkivbild)

JRF ska bli mer inkluderande

Jägarnas Riksförbund, JRF, har tillsammans med andra aktörer inom den gröna sektorn skrivit på en avsiktsförklaring för en attraktiv, jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö.

Det har gått drygt tre år sedan #metoo-upprop som #slutavverkat, #skiljagnarnafrånvetet och #visparkarbakut, för att nämna några av uppropen inom den gröna sektorn. Och det är snart två och ett halvt år sedan jägare ställde sig bakom uppropet #vigörpatronur.
Mycket arbete återstår dock innan det är alltigenom schysta förhållanden på arbetsplatser och i studiemiljöer.
Därför har aktörer inom den gröna sektorn nu tagit ett nytt initiativ och undertecknat en avsiktsförklaring vars mål är att den gröna sektorn ska vara en arbets- och studieplats där alla känner sig inkluderade, trygga och välkomna.

”Vi står enade bakom målet”
En av de organisationer som har skrivit under avsiktsförklaringen är Jägarnas Riksförbund.
Så här förklarar förbundsordförande Solveig Larsson ställningstagandet i ett pressmeddelande:
– Med denna avsiktsförklaring vill vi visa att vi står enade bakom målet att uppnå jämlika och jämställda studiemiljöer och arbetsplatser inom de gröna näringarna. Vi ska utveckla och stärka det interna arbetet inom respektive organisation, och dela goda exempel med varandra.

Förbinder sig att arbeta aktivt
Alla undertecknarna förbinder sig att arbeta aktivt och praktiskt med jämställdhet och lika villkor. Det handlar bland annat om att:
• Tydligt ta ställning för att en jämlik och jämställd arbets- och studiemiljö är en förutsättning för framgångsrika arbets- och studieresultat.
• Aktivt verka för att integrera jämställdhetsperspektivet i den ordinarie verksamheten.
• Aktivt verka för att studeranderepresentanter, medarbetare, förtroendevalda och chefer samarbetar i frågor enligt syftet i avsiktsförklaringen.
• Genomföra kunskapshöjande åtgärder, exempelvis utbildningar, med syfte att skapa en jämlik och jämställd arbets- och/eller studiemiljö.
• Dela med sig av goda exempel och erfarenheter inom området till andra organisationer.
Den gröna sektorn definieras i det här sammanhanget som jakt; skogs-, jord- och trädgårdsbruk; husdjursskötsel och veterinärmedicin; renskötsel; samt fiske och vattenbruk.