"Från JRF:s perspektiv har frågan alltid varit viktig, men numera är den en högaktuell del i vårt politiska arbete", svarar JRF:s förbundsstyrelse Karl Hedin. Han fick sin mobil avlyssnad och är misstänkt för att ha försökt skjuta en varg illegalt.
"Från JRF:s perspektiv har frågan alltid varit viktig, men numera är den en högaktuell del i vårt politiska arbete", svarar JRF:s förbundsstyrelse Karl Hedin. Han fick sin mobil avlyssnad och är misstänkt för att ha försökt skjuta en varg illegalt.

JRF svarar på Karl Hedins öppna brev

”Det är av högsta vikt att se över straffskalorna för jaktbrott”

Vad avser jägarorganisationerna att göra för att stoppa det missbruk av lagstiftningen som nyttjas av rättsväsendet för att övervaka och misstänkliggöra jägare? Det undrar Karl Hedin i ett öppet brev, som här besvaras av Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse.

Karl Hedins brev

Här kan du läsa Karl Hedins öppna brev till Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet, där han efterlyser en gemensam och kraftfull front mot att jägare kan råka ut för hemlig avlyssning.

Vi vill börja med att beklaga det som har hänt dig, Karl. Att bli misstänkliggjord för ett allvarligt brott och därmed utsatt för integritetskränkande hemlig avlyssning är en upplevelse som ingen vill vara med om.
Vi noterar dock att debatten kring frågan numera är aktuellare än på länge och det är mycket tack vare din insats i kölvattnet kring det som inträffade.

Straffskalorna är ett problem
Jägarnas Riksförbund, JRF, har dock inte legat på latsidan i frågan. Vi noterade i somras att straffskalorna för jaktbrott är ett av problemen som ligger till grund för de uppseendeväckande tillslag och utredningar som har skett under de senaste åren i samband med påstådda jaktbrott.
Om straffskalorna hade varit lägre och bättre stått i proportion till brottet hade inte de tvångsmedel som nu har använts kommit på tal. I det samhällsklimat som nu råder är det därför av högsta vikt att se över straffskalorna för jaktbrott för att bättre spegla samhällets syn på vilka brott som ska prioriteras.
Det har från svenska myndigheters och politikers håll genom åren hävdats att straffskalorna måste vara höga för att möta EU:s krav på miljöbrottsligheten, men vi kan se i andra medlemsstater att jaktbrott inte behandlas lika allvarligt som i Sverige. Förbundsstyrelsen debatterade om detta senast i juli i Aftonbladet, en debattartikel som fick stor uppmärksamhet.

En viktig fråga för JRF
Från JRF:s perspektiv har frågan alltid varit viktig, men numera är den en högaktuell del i vårt politiska arbete. JRF anser att frågan måste synliggöras på högsta politiska nivå för att möjligheter till förändring ska till.
När en liten del av åklagarmyndigheten bedriver arbetet på ett sätt som för tankarna till aktivism och personliga vendettor, utan stöd för de mest grundläggande juridiska principerna, måste frågan lyftas högre upp för att åstadkomma förändring. Det är rättsväsendets uppgift att se till att lagar och regler efterlevs, men politikernas uppgift att se till att lagarna är rimligt avvägda.
Därför är det på den politiska spelplanen som det här kommer att avgöras och under tiden ska svenska åklagare och domstolar följa svensk lag och praxis – något som vi har noterat inte sker i alltför många utredningar kring jaktbrott.

Flera stora utmaningar
Jägarkåren står inför flera stora utmaningar i det avlånga landet Sverige. Polariseringen mellan stad och land, ökande populationer av stora rovdjur och problemen som de medför, samt en i samhället allt restriktivare syn på vapeninnehav är några.
JRF tror att frivillighet, ansvar och samarbete mellan jägare och markägare är lösningen på dessa utmaningar.
Jaktbrott och hur de behandlas i samhället är också viktiga frågor för JRF och vi kommer att fortsätta driva dem för att säkerställa att jägare inte riskerar att misstänkliggöras när de utövar sin jakt.

Vänligen,
JÄGARNAS RIKSFÖRBUNDS FÖRBUNDSSTYRELSE