”Det är en markering.” Kjell Emilsson, distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund i Värmland, förklarar varför han tar striden för en större licensjakt på varg i länet vidare till Kammarrätten.
”Det är en markering.” Kjell Emilsson, distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund i Värmland, förklarar varför han tar striden för en större licensjakt på varg i länet vidare till Kammarrätten.

JRF tar strid om Värmlands vargjakt

Överklagar den låga licenskvoten till Kammarrätten

Jägarnas Riksförbund (JRF) i Värmland överklagar idag till Kammarrätten när det gäller beslutet om vargjakt i länet. JRF-distriktet kräver att det ska få skjutas 63 vargar under licensjakten som startar den 2 januari.

JRF-distriktet i Värmland tar därmed striden vidare mot länsstyrelsens beslut att det endast ska få fällas sex vargar i Vimyrenreviret under den kommande licensjakten.
Steget till Kammarrätten tas sedan Förvaltningsrätten i Luleå avslagit samtliga överklaganden mot licensjakten på sammanlagt 22 vargar i Sverige. Både vargvärnare och jägarsidan har fått avslag. Läs om det här:

Vill skjuta 63 vargar i Värmland
JRF vill att det fälls totalt 166 vargar i Sverige, varav 63 i Värmland.
Jaktkvoten på 63 vargar i länet kan omöjligt hota vargstammen i Värmland, framhåller Kjell Emilsson, distriktsordförande för JRF i länet.
Han tar skyddsjakten på de hunddräpande vargarna i det värmländska Rackstadreviret som exempel.
­­­– Där har det fällts sammanlagt fyra vargar. Ändå finns det kvar kanske uppåt 15 vargar i området. Det är bara ett exempel att det finns väldigt många fler vargar än de officiella siffrorna anger, säger Kjell Emilsson.

”Bevisar dåligt grepp”
– Det här bevisar att länsstyrelsen har väldigt dåligt grepp på hur många vargar det finns, tillägger han apropå kritiken mot undermåliga varginventeringar.
Det är ett av huvudargumenten i Kjell Emilssons och JRF-distriktets överklagande till Kammarrätten att varginventeringarna har en metodik som kraftigt underskattar populationens storlek.
Han tror ändå att utsikterna är små för att få gehör efter ytterligare ett överklagande.

”Tror inte vi vinner”
– Jag tror inte vi vinner. Men överklagandet är en signal. Förhoppningsvis är det en markering som kan påverka politiker, kommenterar JRF-basen i Värmland.
En utökad licensjakt kan öka acceptansen för varg i länet, eftersom det kan ge färre vargangrepp på hundar och andra tamdjur, argumenterar JRF-distriktet i överklagandet till Kammarrätten.
I övrigt pekar JRF på att alla vargangrepp på jakthundar stoppar löshundsjakten. Det innebär både att målen i älgförvaltningen inte kan uppnås och att eftersök på trafikskadat vilt försvåras när kopplet inte kan strykas i vargområden.