JRF Dalarna vill att totalt 150 björnar ska få fällas och att den begärda utökningen av jakten ska kunna bedrivas i hela länet utan områdesindelning.
Foto: Shutterstock JRF Dalarna vill att totalt 150 björnar ska få fällas och att den begärda utökningen av jakten ska kunna bedrivas i hela länet utan områdesindelning.

JRF vill fälla 150 björnar i Dalarna

JRF Dalarna tycker att tilldelningen under årets licensjakt på björn är alldeles för låg. Därför överklagar de länsstyrelsens beslut och föreslår att 150 björnar ska få fällas i länet.

I sin överklagan skriver Jägarnas Riksförbund i Dalarna:
”Motiveringen till vår hemställan är att det totala rovdjurstrycket i Dalarna i kombination med kringliggande län är mycket högt. Den beslutade licensjakten i kombination med beslutade jakter i kringliggande län medför att populationen kommer att öka snarare än att minska trots att inventering påvisar att björnpopulationen överstiger beslutade förvaltningsnivåer.”

”Tilldelningen borde vara högre”
Martin Lundgren, JRF Dalarnas ordförande, kommenterar länsstyrelsens beslut om att sammanlagt 48 björnar får fällas i fyra områden i länet – 9 i område 1, 29 i område 2, 8 i område 3 och 2 i område 4:
– Tilldelningen borde vara högre, ifall man nu önskar nå förvaltningsmålet. Enligt inventeringen finns det 453 björnar i Dalarna, men personligen tror jag att vi ligger på 550. Förvaltningsmålet är 250-290 björnar.

Avlysningsjakt i hela länet
JRF Dalarna vill att totalt 150 björnar ska få fällas och att den begärda utökningen av jakten ska kunna bedrivas i hela länet utan områdesindelning, så att berörda jägare och markägare kan besluta ifall vidare jakt är önskvärd baserat på tätheten i björnstammen.
– Det säkerställer lokalt beslut i kombination med bibehållen kontroll på övergripande nivå avseende antalet björnar i länet, förklarar Martin Lundgren.