Junseletiken i samband med en av sövningarna under flyttcirkusen som kostade miljonbelopp. Tiken försvann 2014 när hon skulle skjutas efter ett beslut om skyddsjakt. Nu pekas en man ut för att ha förvarat den tjuvskjutna tiken en frysbox.
Junseletiken i samband med en av sövningarna under flyttcirkusen som kostade miljonbelopp. Tiken försvann 2014 när hon skulle skjutas efter ett beslut om skyddsjakt. Nu pekas en man ut för att ha förvarat den tjuvskjutna tiken en frysbox.

”Junseletiken låg i en frysbox”

Tidskriften Filter hävdar att Junseletiken blev tjuvskjuten och lades i en frysbox. Men frysens ägare säger till tidskriften att han är övertygad om att det är myndigheterna som röjde undan tiken, som kostat samhället över sju miljoner kronor.

Flyttcirkusen kring Junselevargen gjorde att tiken var den mest omskrivna vargen i Sveriges historia.
Fyra gånger sövdes tiken och transporterades till södra Sverige, där det var tänkt att hon skulle hitta en hanne att para sig med. Tiken sågs nämligen som genetiskt värdefull.
Lika många gånger travade Junselevargen tillbaka norrut till renarna.
Naturvårdsverket har beräknat att bevarandet av den genetiskt viktiga Junseletiken kostade 7,4 miljoner kronor. Den stora delen av summan gäller ersättningar till berörda samebyar och länsstyrelser.
Tiken, och hannen hon gick med i renskötselområdet, försvann spårlöst i februari 2014, sedan det beslutades att paret skulle skjutas under skyddsjakt.

Tiken har spårats – till en frysbox
I det senaste numret av tidskriften Filter har den tidigare Västerbotten Kuriren-journalisten Bertholof Brännström spårat vargen ända fram till en frysbox, där den påstås ha hamnat efter att ha blivit tjuvskjuten. Det har varit många spekulationer om vad som hände med tiken.
Enligt polisen i Strömsund har en källa uppgett att vargen dödats illegalt. Uppgiftslämnaren har sett en bild på vargen i en frysbox. 

”Jag är säker på att det var hon”
Filter har kontaktat polisens källa som bekräftar uppgifterna, men uppgiftslämnaren vill vara anonym.
– Jag har sett bilder på henne levande och med den pälsen misstar man sig inte. Jag är säker på att det var hon som låg i frysboxen, uppger källan till Filter.
Junselevargen hade en gulaktig päls.
Filters reporter har även talat med den person som pekas ut för att ha haft tiken i sin frysbox.
Han nekar till det och har en annan teori om Junseletikens öde:

”Myndigheterna själva tog bort henne”
– Jag är övertygad om att myndigheterna själva tog bort henne. Det tror många som bor i området. Hon försvinner ju omedelbart. sedan är det bara locket på, kommenterar frysboxmannen i Filter.
Tipset till polisen om tiken i frysboxen sändes 2015 vidare till miljöåklagare i Östersund. Men bedömningen var att tipset inte räckte för en husrannsakan i frysboxen.

Jakt & Jägare skrev om Junseletikens försvinnande här: