Kalvdöden på Öland förbryllar

På Öland dör närmare 70 procent av alla älgkalvar innan de har blivit en månad gamla. Nu försöker SLU, SVA och ölänningarna lösa mysteriet.

Under flera års tid har jägarna sett att det finns väldigt få kalvar under hösten. Undersökningar av organ från skjutna älgkor visar däremot inte att finns några märkbara problem med fertiliteten. 
Under sommaren och hösten har 20 GPS-märkta älgkor följts upp för att se hur deras kalvar överlever.
De 20 älgkorna fick 22 kalvar i år, men bara sju av dem överlevde så långt som till slutet av september. Hälften av dem hittades döda i samband med födseln, men resten av dem dog innan en månads ålder.

Nyfödda har inte diat
De kalvar som dött vid födseln har obducerats vid SVA, där det visat sig ett de fötts levande, varit uppe på benen, men inte har diat am sin mamma. I övrigt har man inte hittat något som förklarar deras död.
– Resultaten i år är mycket oroväckande och minst sagt unika, säger Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär SVA och doktorand vid SLU.
– Eftersom obduktionerna pekar på att kalvarna är friska måste vi söka förklaringen någon annanstans. Vi har studerat dödlighet hos kalv sommartid under många på flera platser i landet tidigare, och nivåerna, utan björn och varg, ligger i normala fall på mellan 5-15 %, med extremvärden på runt 35 % vissa år. Studier av älgkalvdödlighet i andra svenska rovdjursfria områden visar att kalvdödligheten på Öland, runt 70 %, är den högst uppmätta någonsin, säger professor Göran Ericsson, SLU, och ansvarig för den viltekologiska delen av älgforskningen på Öland.

Mer ingående studier nästa år
Under 2013 ska SVA och SLU studera de märkta älgkornas rörelse, beteende och miljöval mer ingående. Finns det tillräckligt med pengar kommer även störning från mänsklig aktivitet och annan markanvändning att studeras. Man kommer även att studera hur genetik, klimat och föda kan påverka livet för de öländska älgarna.
I kväll kommer mysteriet med de öländska älgarna tas upp av SVT ”Mitt i naturen”, där Göran Ericsson från SLU och Jonas Malmsten från SLU och SVA medverkar.