Kalvjakt stoppas trots domstolsseger

Förvaltningsrätten gav länsstyrelsen i Värmland bakläxa efter att de avregistrerat ett licensområde, efter att beslutet överklagats av en man från Arvika som vill kunna jaga älgkalv.
Nu har länsstyrelsen beslutat att avregistrera marken än en gång.

Förra året avregistrerades ett 85 hektar stort licensområde i Glaskogen i Värmland, efter att Glaskogens älgförvaltningsområde krävde att arealen ska vara minst 175 hektar.
Samtidigt blev flera mindre licensområden i trakten avregistrerade. 
En Arvikabo, som jagar på det lilla området i Glaskogen, överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Karlstad.
Bland annat hänvisade han till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, eftersom han vill ha kvar sin rätt att fälla en älgkalv. Enligt avregistreringen skulle han inte få jaga kalv mer än de första fem dagarna av jakten.

Får rätt i förvaltningsrätten
Förvaltningsrätten ger Arvikabon rätt, eftersom de anser att länsstyrelsen enbart tagit hänsyn till arealen och inte hur mannens licensområde i övrigt ser ut.
Mannen är försiktigt positiv till förvaltningsrättens dom.
– Jag firar ingen seger förrän om tre veckor då överklagandetiden går ut, säger han till Nya Wermlands-Tidningen.

Marken avregistrerad igen
Redan igår, tisdag, beslutade dock länsstyrelsen att avregistrera marken igen.
”Länsstyrelsen finner att licensområdet inte är tillräckligt stort för att medge en avskjutning om en älgkalv om året och att området därigenom inte är lämpat att utgöra licensområde”, skriver jakthandläggare Gunnar Karlsson i beslutet.
Beslutet kan överklagas igen av Arvikabon.