Naturskyddsföreningen försöker få ett förbud mot jakt med drivande hund inom vargrevir. Andra krav är att vargpinglor på hunden måste användas i vargområden och att hundförare ska ha en egen jägarexamen.
Foto: Håkan Spuhr Naturskyddsföreningen försöker få ett förbud mot jakt med drivande hund inom vargrevir. Andra krav är att vargpinglor på hunden måste användas i vargområden och att hundförare ska ha en egen jägarexamen.

Kampanj mot löshundsjakt

Naturskyddsföreningen (SNF) har startat en kampanj för att inskränka jakt med löshund. I ett brev till Naturvårdsverket framhåller föreningens ordförande, Mikael Karlsson, att just jakt med löshund är ett av de största hoten mot den svenska vargstammen.
Därför föreslår han att Naturvårdsverket och Jägareförbundet arbetar för att stoppa jakt med löshund i vissa områden med vargrevir.

Mikael Karlsson har författat brevet tillsammans med Klas Hjelm, senior advisor i föreningen. Det är undertecknat i Stockholm den 11 januari i år. Karlsson-Hjelm skriver att antalet vargdödade jakthundar har ökat i Sverige de senaste åren. De har lyssnat med vargforskare, som förklarat att vargarna ser hundarna som inkräktare i deras revir och därför dödar dem.

Vargangrepp mot jakthundar 

De konstaterar att flera beslut om skyddsjakt på varg tagits just efter angrepp på jakthundar.
”För knappt två år sedan ändrades jaktförordningen så att det har blivit tillåtet för tamdjursägare att försvara sina djur vid rovdjursangrepp även utanför hägn. Hundar räknas härvid till tamdjur. I praktiken innebär det alltså att om en hund släpps lös i naturen för jakt eller av annat skäl och angrips av varg kan vargen skjutas direkt med åberopande av den ändrade regeln i jaktförordningen. Mot bland annat denna bakgrund har jakt med drivande hund ifrågasatts”, skriver Mikael Karlsson och Klas Hjelm.
De skriver genomgående ”drivande hund”. Sannolikt avser de dock alla löshundar, eftersom det är minst lika många ställande hundar som dödas av varg.

Ville ha totalförbud
I sitt brev hänvisar man till en diskussion som föreningen haft på sin årsstämma. Den föranleddes av en motion från en medlem som föreslog totalt förbud mot användning av drivande hund. Denne anförde följande skäl:
• Jakt med drivande hund är ett av de största hoten mot vår vargstam.
• Ingen kan garantera att hunden endast driver det djur det är jaktsäsong på och det som hunden är lämpad för.
• Drivande hundar orsakar direkta angrepp på vilda djur.
• Jakt med drivande hund orsakar angrepp på får, höns och andra tamdjur när hunden släpps lös utan uppsikt.
• Många hundar far illa och utsätts för onödig fara.

Höll med synpunkterna
Mikael Karlsson och Klas Hjelm framhåller att riksstämman i stort delade motionärens synpunkter. Däremot ansågs ett krav på totalförbud vara svårt att motivera – främst på grund av att konflikten mellan jakthundar och vargar endast förekommer i delar av landet.
Naturskyddsföreningen ska nu verka för hårdare kontroll av jakt med drivande hund. Man ska jobba för krav på att förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra vargangrepp. 
Hårdare krav på hundförare
Riksstämman har en kravlista:
• Hundförarens eget ansvar för hundens säkerhet bör klarläggas.
• Alla hundförare bör ha genomgått en särskild utbildning, lämpligen kopplad till jägarexamen.
• Användning av så kallade vargpinglor bör vara ett krav inom områden med vargförekomst.
• Systemet med vargtelefon, som ger information om aktuella rörelser inom vargreviren, bör utnyttjas.
• Det bör prövas att avlysa vissa områden för jakt med drivande hund inom vargreviren.