Kampanj mot viltolyckor

Under perioden 27 augusti-2 september genomför Nationella viltolycksrådet sin årliga viltolyckskampanj. Syftet med kampanjen är att informera om hur man undviker viltolyckor och går tillväga om olyckan ändå är framme. Kampanjen pågår i hela landet och målet är att nå ut till minst 50 000 trafikanter.

Varje år inträffar fler än 30 000 viltolyckor i trafiken, vilket motsvarar 90 olyckor om dagen.

Bilförare ska bland annat lära sig att markera olycksplatsen

Föraren är skyldig att snarast anmäla olyckan till polisen genom att ringa 112 och lämna en tydlig vägbeskrivning till olycksplatsen. En utebliven anmälan kan resultera i dryga böter.

– Tyvärr slarvar många med både att anmäla och markera platsen för viltolycka. Detta innebär att skadade djur lider helt i onödan, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare i Nationella viltolycksrådet.

– Har det skadade djuret sprungit iväg utan att olycksplatsen blivit markerad är det mycket svårt för eftersöksjägarna att hitta djuret. En god markering av olycksplatsen är därför viktig för att minska djurets lidande, tillägger han.

Poliser delar ut remsor

Inom Nationella viltolycksrådet har en markeringsremsa tagits fram för detta ändamål.

Markeringsremsan kan hämtas hos Bilprovningen.

Under kampanjveckan delar även polisen ut informationsfoldrar samt markeringsremsor i samband med trafikkontroller.

Den som inte har en markeringsremsa kan markera olycksplatsen med hjälp av det man har till hands, exempelvis med en plastpåse.

Nationella viltolycksrådet är ett samarbetsorgan där både myndigheter och andra organisationer ingår. Både Jägerförbundet och Jägarnas Riksförbund deltar i arbetet.

Rådet har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Rikspolisstyrelsen ansvarar för samordningen. Rådet har under 2007 utökats med tre nya aktörer, Banverket, Skogsstyrelsen och LRF.