Foto: Privat Karl Hedin frias helt av hovrätten som fastställer tingsrättens dom.

Karl Hedin frias av hovrätten på alla punkter

Karl Hedin frias på alla punkter av Svea Hovrätt som fastställer tingsrättens friande dom. ”Jag har inte sett den än men blir naturligtvis glad. Men jag är luttrad, åklagaren överklagar säkert”, säger Karl Hedin.

Det blev Jakt & Jägare som fick meddela Karl Hedin att domen från hovrätten friar honom på alla punkter.

”Steg på vägen”

– Jag har inte sett den än, med det var roligt! Skicka den gärna till mig. Jag ser det som ett steg på vägen, men jag är luttrad. Det är inte klart förrän det är klart och domen vunnit laga kraft. Utifrån hur åklagaren har agerat hittills tror jag att han överklagar till Högsta Domstolen, säger Karl Hedin till Jakt & Jägare.

I domslutet står att hovrätten fastställer tingsrättens dom, sedan anges:

”Hovrätten skriver av målet i den delen som avser överklagandet avseende Västmanlands tingsrätts beslut den 10 november 2020.”

Frias också

Även den medåtalade mannen frias då hovrätten fastställer tingsrättens dom. Också avseende åtalet mot företaget AB Karl Hedin skriver hovrätten av målet, avslår åklagarens yrkande om företagsbot och fastställer tingsrättens dom.