Advokat Sven Severin hade hoppats på ett annat besked i överklagandefrågan. Men nu går han vidare med processen att återställa Karl Hedins vapengarderob.
Foto: Ossian Grahn Advokat Sven Severin hade hoppats på ett annat besked i överklagandefrågan. Men nu går han vidare med processen att återställa Karl Hedins vapengarderob.

Karl Hedin kräver sina vapen åter

Karl Hedin siktar på att få tillbaka sina vapen så fort som möjligt. Efter att ha avvaktat beslutet om det överhuvudtaget blir en ny rättegång hoppas hans advokat att polismyndigheten nu ska bifalla begäran.

Som Jakt & Jägare rapporterade tidigare i dag blir det en rättegång i hovrätten i målet mot Karl Hedin.
Trots att beskedet inte utföll till Karl Hedins fördel, tycker advokat Sven Severin att det finns en positiv sida med att det överhuvudtaget har kommit ett beslut:
– Vi har ju avvaktat angående vapenfrågan. Nu ska vi sätta oss ner och arbeta med att Karl ska få tillbaka sina vapen. Med tanke på tingsrättsdomen borde vapnen återlämnas till honom. Det finns inte längre anledning att anta att Karls licenser kommer att återkallas, säger han och fortsätter:
– I första hand är det en tjänsteman hos polisen som fattar beslut i frågan och det beslutet går sedan att överklaga till kammarrätten.

Hedin fick inte veta
Beskedet om att det blir en rättegång i hovrätten meddelades aldrig till Karl Hedin och hans advokater.
I stället var det en journalist från Sveriges radio som hörde av sig till Sven Severin för en kommentar.
– Sedan ringde jag åklagarmyndigheten och frågade hur det låg till, man brukar ju kommunicera med parterna innan man går ut med uppgifter, säger Sven Severin.

Väldigt ovanlig begäran
Som svar på frågan om han är besviken över beskedet understryker han att det är väldigt ovanligt att en part begär att en åklagares beslut om överklagan ska överprövas. Under 35 år som advokat har Sven Severin aldrig tidigare tagit till en sådan åtgärd.
– Men vi tyckte att tingsrättsdomen är så anmärkningsvärt tydlig. Vår uppfattning är att man inte kan komma fram till annat och jag hade ett visst hopp om att överåklagaren skulle gå på vår linje, men så blev inte fallet.

Osäkert när rättegången genomförs
När rättegången kommer att genomföras beror på flera faktorer, bland annat hur stora hovrättens balanser är – hur många ärenden som väntar före i kön.
Dessutom kommer snart ett besked angående Hedinsidans begäran om att målet ska avgöras på handlingarna. Blir det så kan rättegången bli av tidigare än om målet sätts ut till en muntlig förhandling.
– Det är ett förslag från vår sida eftersom målet lämpar sig väl för det. Ingen part har åberopat ny bevisning och sannolikt skulle det bli ett både billigare och snabbare förfarande, säger Sven Severin.
Han tillägger:
– Men vi får se hur det går med det. Åklagare Lars Magnusson kommer att få yttra sig i frågan.