Kemi slopar förslaget om straffskatt för blykulor men föreslår en blyskatt på hagel som gör hagelpatronerna dubbelt så dyra. Dessutom vill Kemi införa miljökulfång för blykulor på alla skjutbanor.
Kemi slopar förslaget om straffskatt för blykulor men föreslår en blyskatt på hagel som gör hagelpatronerna dubbelt så dyra. Dessutom vill Kemi införa miljökulfång för blykulor på alla skjutbanor.

Kemi vill ha blyskatt på hagelpatroner

Blyskatt på hagelkulor och krav på miljökulfång på skjutbanor. Det föreslår Kemikalieinspektionen, Kemi, i en rapport till regeringen som överlämnades till miljödepartementet idag. 

Efter en kritikstorm från jägare och skyttar, negativa kommentarer från både miljö- och jordbruksministern och diskussioner med Naturvårdsverket har Kemi slopat chockskatten på blyammunition för kulvapen. 

I stället föreslår Kemi att det blir en blyskatt på hagelammunition som gör att priset för en patron fördubblas.
Kemi vill att blyhagelskatten blir 100 kronor per kilo när momsen inkluderas.
För en 24 grams-patron blir det en prisökning på 2,40 kronor.
Hagelpatroner med bly på lerduvebanor är redan förbjudet. 

Straffskatt för jakthagel och jaktstigar med bly
Skulle Kemis förslag godkännas av regeringen blir det alltså straffskatt både för jaktskott med blyhagel och för jaktstigsskyttet.
Kemi motiverar förslaget med att jägare och skyttar kan gå över till stålhagel och vismut om de vill undvika dyrare blypatroner.
Blyskatten föreslås träda i kraft från och med år 2010.
Skytterörelsen drabbas ändå av ett dråpslag om Kemi får bestämma. Allt skytte med blykulor måste ske mot miljökulfång från och med år 2015.
Enligt Kemis egna beräkningar kostar ett miljökulfång på en 50 meters-bana uppåt 6 000 kronor. För fältskytte på 300 meter ökar kostnaden till cirka 10 000 kronor för ett enda miljökulfång.

Vill lindra smällen med bidragssystem
För att mildra smällen mot skyttarna vill Kemi från och med år 2010 införa ett bidragssystem för både stationära och flyttbara miljökulfång. 
Men bidraget får bara täcka max hälften av kostnaden för varje kulfång och aldrig ge en högre bidragssumma än 100 000 kronor.
Miljöminister Andreas Carlgren har tidigare sagt till Jakt & Jägare att han hellre vill se att skyttar och jägare minskar blyanvändningen på frivillig väg än att införa en hög blyskatt på ammunition.
Kulfångskrav ger svekdebatt
Miljökulfång har han däremot inte lovat att stoppa. Vallöftet att slopa totalförbudet mot blyammunition infriades visserligen av den borgerliga regeringen. Införs krav på kulfång på skyttebanorna kommer det ändå att ses som ett svek av regeringen i hela den svenska skytterörelsen, eftersom det slår nästan lika hårt som ett blyförbud.
Sverige har cirka 635 000 vapenägare med antingen licens för jakt eller skytte. I praktiken lär det vara runt en halv miljon personer som berörs av kravet på kulfång när det ska träna eller tävla med kulvapen på en skjutbana.