Kennelklubben vill ha både vargjakt och utplantering

– Skjut bort ett tiotal vargar och plantera in ett par nya. Det skulle vara bra för vargstammen och samtidigt göra det lättare för lokalbefolkningen att acceptera vargarna. Det säger Ulf Uddman, vd i Svenska kennelklubben, till Värmlands Folkblad.
Ulf Uddman uppvaktade jordbruksministern tillsammans med Svenska kennelklubbens ordförande Nils Erik Åhmansson.

I sällskapet ingick också Britt-Marie Wettergren, som fick sin stövare dödad av varg, och Åsa Juberget från Bograngen. Hon är veterinär och tar ofta hand om rovdjursskadade hundar. De två kvinnorna följde med för att vittna om hur besvärligt det är att leva och ha hundar i vargtäta områden.

Ulf Uddman och Nils Erik Åhmansson anser att det inte går att vänta på att Hans Jonssons rovdjursutredning blir klar innan man sätter in åtgärder.

– Den kan ta två-tre år. Vi vill ha en snabbare förändring av paragraf 28, så att även hundar och fäbodsdjur får försvaras, säger Ulf Uddman till Värmlands Folkblad.

Problem med inavel i vargstammen

Vargstammen i Skandinavien härstammar från tre individer och inaveln börjar märkas allt mer. Kullarna blir mindre och tikarna tycks ha svårt att bli dräktiga. Det dröjer kanske inte länge innan vargarna får andra skador, som blindhet, skelettskador och immunbristsjukdomar.

En sådan inavel skulle vara totalt oacceptabel inom Kennelklubben.

Svenska kennelklubben anser därför att både inplantering och jakt på varg borde tillåtas.

– Jag tror det skulle innebära att lokalbefolkningen börjar se på varg som den ser på björn. Det är lättare att acceptera vargen om man vet att man har en chans att påverka, säger Ulf Uddman till Värmlands Folkblad.