Foto: Arkiv I ansökan skriver samebyn att renarna visar ett tydligt flyktbetéende på grund av vargnärvaron, de är också rädda för renskötarna, vilket inte brukar vara fallet annars. (arkivbild)

Kikkejaure sameby i Norrbotten vill skyddsjaga varg

Östra Kikkejaure sameby i Norrbotten ansöker om skyddsjakt på en varg från helikopter. I ansökan skriver man att analyserad spillning visar att en varg av skandinavisk härkomst rör sig i området.

Samebyn menar att renarna visar tydliga tecken på att varg rör sig i området, skriver Norran.

Sändare på djuren

– Eftersom vi har sändare på renarna så vi ser hur de beter sig och hur de rör sig. Det gör att vi i grova drag ser var vargen är utifrån hur renarna beter sig, säger Johan Lundgren, ordförande i Östra Kikkejaure sameby, till tidningen.

Förra veckan påträffade älgjägare en svårt skadad ren som rivits av varg, dessutom har man analyserat spillningsprover som visar att en varg av skandinavisk härkomst befinner sig i området.

Planerade flygningar

Samebyn konstaterar att brunsten har omöjliggjort förflyttning av renarna till en vargfri plats, dessutom är samebyns betesområden så små att vargen snart skulle hitta renarna igen.

Enligt ansökan hoppas samebyn få skyddsjaga vargen från helikopter i samband med pågående renskiljningsarbete för att kunna använda sig av redan planerade flygningar i området.