Klar majoritet för valputsättning

Det finns en kompakt stöd för utsättning av vargvalpar bland remissvaren om vargstammens genetik. Dessutom ifrågasätts hela inavelsproblematiken och en sakkunnig veterinär förespråkar av smittskyddsskäl omedelbar avlivning av naturligt invandrade vargar.

Vid en genomgång av svaren från tolv länsstyrelser, tre naturskyddsorganisationer, LRF och jägarorganisationerna är det egentligen bara två – Norrbottens län och Örebro län som förordar flytt av vuxna vargar. 

Båda tillägger emellertid att utsättning av valpar har fördelar, bland annat i form av mindre risk för att sjukdomar förs in i landet och att det sannolikt är lättare att få acceptans för en sådan åtgärd. Dessutom är det kostnadseffektivt.
Fyra av länen, samt Jägarnas Riksförbund, tar ingen ställning i frågan, men alla de de övriga anser att valputsättningar är att föredra – av samma skäl som Norrbotten och Örebro för fram.

Tydlig skiljelinje
En tydlig skiljelinje går emellertid mellan bevarandeorganisationerna och de övriga. 

Världsnaturfonden (WWF), Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen förordar förvisso valputsättningar. Men de uttrycker samtidigt skarp kritik mot inplanteringsplanerna över huvud taget. De pekar på att lösningen istället är att skapa förutsättningar för naturlig invandring och att även renbetesområdet ska hysa en vargstam.

Avliva invandrade vargar
Hans Boström, som var ansvarig veterinär vid vargmärkningarna 2010, slår i ett eget yttrande fast att den enda acceptabla vägen att förbättra vargstammens är att under kontrollerade former plantera in vargvalpar.
Naturligt invandrade vargar bör i stället avlivas direkt, eftersom de kan bära med sig både rabies och dvärgbandmask. Med uppfödning och utsättning av vargvalpar kan man däremot garantera att de nya djuren är smittfria.
– Vi vet att en viss andel av de invandrade vargarna är bärare av bandmasken Echinococcus Granulosus. Att i ett sådant läge låta vargar vandra in spontant till Sverige kan ju liknas vid rysk roulette med svensk folkhälsa, skriver Boström och efterlyser en vargfri zon i norra Sverige.

Befogat att vänta?
Länsstyrelsen i Östergötaland ställer sig helt bakom sin länsveterinär, Pierre Nordmark, i frågorna kring hur de nya generna ska införlivas i den svenska vargstammen.
Nordmark ifrågasätter med vilken säkerhet Naturvårdsverket anser att den genetiska likheten mellan de svenska vargindividerna är en fara för vargstammen.
– Ett ingripande låter väldigt självsäkert och att man tror sig veta vad som kommer att hända, ungefär som vid genmanipulation, skriver Normark och undrar om det kan vara befogat att vänta med åtgärderna.

Insemination
Om det ändå ska ske konstgjorda genetiska tillskott i vargstammen så förespråkar Pierre Nordmark att gå ännu längre än valputsättningar. Han föreslår överföring av sperma (insemination) eller embryon, vilket är de säkraste metoderna ur smittosynpunkt.
– Även ur djurskyddssynpunkt är metoderna bättre eftersom det bara krävs en sövning av en donator och en sövning av mottagaren. Dessutom uppstår inga personalkostnader för hanteringen av djuren, skriver Nordmark.

Naturvårdsverket lägger fortlöpande
ut remissvaren på sin hemsida. Alla remissvaren finns här.