Klart med länskort för småviltjakt i Västerbotten

Även i år får länsborna i Västerbotten möjlighet att köpa årskort för småviltjakt på statens mark.

Däremot flaggas det för begränsningar i ripjakten eftersom rippopulationen fortfarande tycks befinna sig i en svacka. SLU i Umeå väntar fortfarande på att få in alla inventeringsresultat, så beslut om begränsningar kommer att meddelas senare.
– Om riptätheten är lägre i år än vad den var i fjol i Västerbotten och norra Jämtland blir det de lägsta vi sett sedan inventeringarna startade, säger Maria Hörnell-Willebrandt forskare vid SLU och ansvarig för ripprojektet.
För länsbor kostar årskortet 1500 kronor. För övriga gäller dygnskort som kostar 250 kronor.