Klartecken för bågjakt i sommar

Naturvårdsverket överväger att tillåta bågjakt från och med i år. Inledningsvis får bara rådjur och eventuellt dovhjortskalvar jagas med pilbåge. Och bågjägarna måste ha både jägarexamen och bågjägarexamen. Naturvårdsverket väntas ta det formella beslutet i sommar.

– Båda jägarorganisationerna har tillstyrkt det hela. Dessutom har både Danmark och Åland infört bågjakt, säger Naturvårdsverkets Christer Pettersson till TT.
Pettersson bedömer att jakten blir mycket begränsad eftersom utövarna i dag är några hundra personer. I regel jagar jägarna ensamma och jaktformen ställer höga krav. Bågjägaren behöver komma in på 30 meter från bytesdjuret, som dessutom måste stå stilla för att det ska vara någorlunda säkert att skjuta.
– Risken för skadskjutning ökar om man skjuter mot rörligt vilt, säger Pettersson.

Mindre vilt
Jägarnas Riksförbund sa redan 2007 ja till bågjakt i ett yttrande till Naturvårdsverket. Då förespråkade förbundet att jakten skulle vara tillåten för rådjur, mufflon och mindre vilt.
– Siffror från Danmark visar att det fällts ett rådjur per jägare vart femte år. Det visar hur svårt är att jaga med pilbåge, säger Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund.
Åren 2001-2002 fick bågjägarförbundet ett specialtillstånd av Naturvårdsverket att jaga i hägn för att undersöka resultatet. Förbundets sammanställning visar att det endast blev en skadskjutning när 32 djur fälldes.