En knipa som var smittad med fågelinfluensa har hittats i skånska Vellinge.
Foto: Gallinago_media / Shutterstock.com En knipa som var smittad med fågelinfluensa har hittats i skånska Vellinge.

Knipa med fågelinfluensa

Två fall av fågelinfluensa har konstaterats i Skåne, visar analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Den ena fågeln var en knipa som hittades i Vellinge kommun.

Knipan var smittad med fågelinfluensa av typen H5N8. Den typen av fågelinfluensa har aldrig smittat människor.
Viruset finns i många varianter och smittar väldigt lätt mellan fåglar, skriver SVA på sin webbplats. Bland framför allt sjöfåglar finns mildare varianter av viruset naturligt.
– Den utveckling vi har sett under de senaste veckorna visar en omfattande spridning av fågelinfluensa hos vild sjöfågel, såväl i vårt närområde som i andra delar av Europa. Ju högre smittrycket är bland de vilda fåglarna desto större är risken att även fjäderfä drabbas av fågelinfluensa. SVA uppmanar till ökad vaksamhet både vad gäller dödlighet hos vilda fåglar och symptom hos tama fåglar, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.
Den som hittar en fågel som misstänks vara sjuk eller ha dött i fågelinfluensa måste enligt lag kontakta veterinär och göra allt för att undvika smittspridning.