En ny typ av fälla, som drivs av en kolsyrepatron, ska användas i ett pilotprojekt för att minska minkstammen.
Foto: Montage / Lennart Hansson / Mostphotos / Goodnature En ny typ av fälla, som drivs av en kolsyrepatron, ska användas i ett pilotprojekt för att minska minkstammen.

Kolsyrefällor mot minkar

Ett pilotprojekt inleds nu i syfte att försöka minska minkstammen, där man ska använda en fälla som drivs av tryckluft från kolsyrepatroner, skriver Sveriges Radio.

Fällan heter Goodnature A24 och är utvecklad i Nya Zeeland. Uppemot tusen sådana fällor ska sättas ut på tre platser – i Umeå skärgård, på Lofoten i Norge och i Vasa, Finland. 
– I skärgårdsmiljöer kommer de hamna nere i klippskrevor och under hinder och i våtmarker och vattendrag kommer de sitta på så kallade minkflottar – för minkar har en väldig förkärlek att klättra upp på sådant som flyter och då har man gjort attraktiva minkflottar som vi kommer att använda och sätta ut, berättar biologen P-A Åhlén för Sveriges Radio.
Fällorna är av en ny typ från Anticimex som drivs av tryckluft från en kolsyrepatron. Den har tidigare använts för råttor och hermelin, och har visat sig vara effektiv. Dessutom är fällorna underhållsfria och kräver minimal skötsel.

Dör av en tryckluftsdriven bult
Funktionen är att djuret sticker upp huvudet för att komma åt något som doftar lockande, och får därefter en tryckluftsdriven järnbult mot huvudet, varpå det dör.
– Så landar det döda djuret ur fällan och så får naturens egna asätare ta hand om skötseln av fällan, det vill säga ta bort de döda minkarna, berättar P-A Åhlén för Sveriges Radio.
Projektet finansieras till största delen av EU, som skjutit till fyra miljoner kronor. Resultatet ska visa att man kan bedriva storskalig minkförvaltning utan allt för stora kostnader.
– Vårt mål efter de här tre projektåren är att vi ska se en rejäl häckningsframgång för de markhäckande fåglarna i skärgården här, säger P-A Åhlén till Sveriges Radio.