Älgko skymmer en kalv för skytten. Länsstyrelsen har beslutat att älgjakten i Jönköpings län ska vara klar i senast i januari. En av älgförvaltningsgrupperna i länet har överklagat beslutet att slopa älgjakt i februari.
Foto: Gunilla Falk/Mostphotos Älgko skymmer en kalv för skytten. Länsstyrelsen har beslutat att älgjakten i Jönköpings län ska vara klar i senast i januari. En av älgförvaltningsgrupperna i länet har överklagat beslutet att slopa älgjakt i februari.

Kortad älgjakt överklagas

Jan Aspång i Sandseryd representerar jägarna i en älgförvaltningsgrupp i Jönköpings län. Gruppen överklagar länsstyrelsens beslut att inte tillåta älgjakt efter den 31 januari.

Gruppen har skrivit till Förvaltningsrätten för att kunna jaga älg fram till den 28 februari.
– Det har betydelse för skogen och alltihop. Får man in en älgko med två kalvar i en tallplantering i februari då vill man kunna ta bort dem och minska skadorna, förklarar Jan Aspång för SVT Jönköping.
Det är fel av länsstyrelsen att gå in och korta en månads jakttid, anser han.

Ska avgöras lokalt
– Vi har fått delegat att sköta älgstammen på lokal nivå. Då tycker vi att det är fel att inskränka jakttiden som vi har kommenterar Jan Aspång till SVT Nyheter.
Länsstyrelsen har motiverat den slopade februarijakten med att den utsätter älgarna för onödigt stora påfrestningar.

Ska ej jagas under svältperioden
– Vintermånaderna behöver älgarna för att bara överleva. Det är en svältperiod då de inte ska utsättas för jakt. Då bygger de på sin kroppsmassa, sade Ingemar Sjöberg, viltvårdshandläggare på länsstyrelsen i Jönköping, till SVT när beslutet blev känt.
Han tycker älgjakten ska avslutas till nyåret.
– Tiden efter är till för att skogsägare ska kunna skjuta för att motverka skador. Men det har blivit en trend att den tiden utnyttjas för att dra ut på jakten vilket inte är bra, sade Ingemar Sjöberg.

Kan börja beta på tallplantor
Finns det för många älgar kvar in på vintern hinner de börja äta upp främst nyplanterade tallar.
– Älgarna ställer om till vinterdiet och äter mer. Älgar som skjuts sent i jakttiden hinner beta mer och förstör på så vis fler planteringar. Det är bättre med en mer koncentrerad jakt, motiverade viltvårdshandläggaren på länsstyrelsen.

Tänker på jaktetiken
Men Jan Aspång köper inte argumentet om att älgjakt i februari utsätter älgarna för extra påfrestningar.
– Vi jägare tänker på etiken. Man släpper inte en hund när det är mycket snö eller hemskt kallt, kommenterar han till SVT Jönköping.