Analysen av chorizokorvarna ska vara klar senast den sista maj. (Arkivbild)
Foto: Edward Westmacott/Shutterstock.com Analysen av chorizokorvarna ska vara klar senast den sista maj. (Arkivbild)

Korvanalysen klar till sista maj

Analysresultatet från de korvar som länsstyrelsen naturbevakare hittat utanför Rättvik, och som misstänkts vara förgiftade, ska vara klara senast den sista maj.

Det uppger Per Lundqvist, gruppchef vid droganalysenheten på SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, i Linköping som analyserar de upphittade korvarna och köttbitarna.

Det var i mars i år som länsstyrelsens naturbevakare anmälde att man hittat chorizokorvar och köttbitar i terrängen runt en vändplan söder om Långbodmyren i Bingsjö i Rättviks kommun.

I korvarna och köttbitarna hade ampuller med ett vitt pulver placerats.

Miljöåklagare Åse Schoutz leder förundersökningen men hon har inte varit möjlig att nå. Men enligt Per Lundqvist vid SKL ska analysresultatet av pulvret vara klart före månadsskiftet.

Sändarförsedd hanne död
Beträffande den misstänkta tjuvjakten på varg som inträffade vid Skattungbyn utanför Orsa i januari, då en sändarförsedd varg försvann, kan Christina Brunell vid polisen i Dalarna inte säga någonting i dagsläget.

Även i Orsafallet var det länsstyrelsen personal som upptäckte spår som tydde på att en varg dödats.

Både hannen och tiken bar sändarhalsband som de utrustats med vecka innan hanen försvann.

Enligt Lena Berg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Dalarna, råder det dock ingen tvekan om att varghannen dödats av människa.

– Det finns säkrade spår som visar det, säger hon.