Jakt på hare, liksom andra arter som är upptagna i art- och habitatdirektivet, kan från den 20 juni överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Foto: Soru Epotok / Shutterstock.com Jakt på hare, liksom andra arter som är upptagna i art- och habitatdirektivet, kan från den 20 juni överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Kråk- och harjakt kan överklagas

Regeringen sjösätter ny jaktförordning

På onsdagen beslutade regeringen att göra flera ändringar i jaktförordningen, skriver tidningen ATL.

Det ska genomföras flera ändringar i jaktförordningen, bland annat ska överklagandeordningen ändras så att det går att i allmän förvaltningsdomstol överklaga jakt på alla arter som skyddas av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Det innebär att även jakt efter bland annat kråka eller hare kan överklagas, vilket Jakt & Jägare skrev om här.
En annan ändring är att Naturvårdsverket inte längre blir instans för överprövning för jakt på någon art.
Överklaganden av jakt på de fem stora rovdjuren ska hanteras vid förvaltningsrätten i Luleå.
Hantering kring jakt på arterna inom art- och habitatdirektivet ska ske skyndsamt.
När det gäller licensjakt på varg ska beslut fattas senast den 1 oktober och senast den 15 under de år som man även fastställer miniminivåer.
Den 20 juni träder ändringarna i kraft.