Sametinget har tagit upp frågan om att samer borde få jaga och fiska utan att betala för jakt- och fiskekort. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tycker att frågan är intressant.
Foto: Montage / Robert Haasmann / Shutterstock.com / Sveriges Riksdag Sametinget har tagit upp frågan om att samer borde få jaga och fiska utan att betala för jakt- och fiskekort. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tycker att frågan är intressant.

Krav på gratis jakt för samer

Sametinget har framfört till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att alla samer bör kunna jaga och fiska utan att betala för jakt- eller fiskekort, skriver Sveriges Radio Sameradion.

Enligt Håkan Jonsson, ledamot i Sametinget och partiledare för Jakt- och fiskesamerna, ligger ett gammalt plenumbeslut bakom förslaget som innebär att alla samer, oavsett om de tillhör en sameby eller inte, ska kunna fiska och jaga utan att det kostar. I dag får samer som inte tillhör en sameby betala för jakt- och fiskekort, men Sametinget vill ändra på det.
– Det är Sametinget som ska göra föreskrifter i en sådan här förordning så att det är Sametinget som blir ansvarig för arbetet, för det är väldigt viktigt att det sker under ordnade former, säger Håkan Jonsson till Sameradion.

Handlar om kultur
I grund och botten handlar förslaget om att värna om kulturen, menar Jonsson. 
– En viktig del i det här är att man stärker samisk kultur och det gör man genom att människor ska kunna vara och verka i områdena man kommer ifrån, det handlar om att få fler samer intresserade av sin kultur och traditioner, säger han till Sameradion.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tycker att frågan är intressant.
– Det handlar ju omkultur, sammanhållning och känslan av att tillhöra folkgruppen, jag förstår och vi ska nu begrunda det här och se om vi kan göra något åt det, säger Sven-Erik Bucht till Sameradion.