Kräver fortsatt lojakt i Uppsala län

Redan under första dagens lojakt i Uppsala län sköts hela kvoten på sex lodjur, plus ett lodjur till. Åke Siikavaara, Landsbygdens vänner, kräver därför att lotilldelningen utökas med 15 lodjur, så att årets jakt kan fortsätta.

– De tilldelade sex lodjuren sköts de första jakttimmarna den 1 mars. Detta visar att det finns en stor stam i Uppland under kraftig tillväxt. De senaste årens avskjutning har på intet sätt hämmat tillväxten, kommenterar Åke Siikavaara.
År 2004-05 konstaterades 18 säkra familjegrupper av lo. Bytesdjuren, framför allt rådjur, är idag på många områden utsuddad.

Närmare 250 lodjur i länet
Med en 20-procentig tillväxt sedan 2004-05 är det nu 200-250 lodjur i Uppland med cirka 30 familjegrupper. Enbart i Östhammars kommun finns det minst åtta familjegrupper, konstaterar Åke Siikavaara.
Därför vill han nu ha en total utökning med 15 lodjur i länet, sex lodjur både i område 1 och 2 samt tre lodjur i område 3.