Kräver krafttag för att få vargjakt

Idag sände Jägarnas Riksförbund (JRF) ett brev till regeringen om den stoppade licensjakten på varg. JRF vill se att regeringen tar krafttag för driva igenom de demokratiskt framröstade besluten om vargjakt.

Här är JRF-skrivelsen i sin helhet:

Jägarnas Riksförbund skriver till Sveriges regering med en förhoppning om att få ett stopp på den överklagandekarusell som nu återigen sätter käppar i hjulen för de första stegen till en förvaltning av vargstammen.
Riksdagen har, med bred majoritet från såväl delar av den nuvarande regeringen som oppositionen, röstat för en hållbar rovdjurspolitik. Om denna proposition ska bli något mer än ord på ett papper måste nu regeringen vidta åtgärder för att säkerställa att de demokratiskt fattade besluten också genomförs.

Skadar tron på demokrati och rättsväsende
Att få begränsa vargstammen genom laglig jakt är för många mycket mer än bara en möjlighet att påverka sin livssituation. Det är principiellt viktigt och visar dem att regeringen lyssnar på deras vilja och förstår deras situation. Att då regeringens beslut obstrueras av en liten organisation, vars påverkan av varg är obefintlig, skapar ett klimat där de påverkade människorna tappar tilltro till såväl demokratin som rättsväsendet.

Föder förakt mot politiker och myndigheter
Politiker- och myndighetsförakt frodas i ett samhällsklimat där beslut som fattats demokratiskt på en nivå nära de berörda människorna ifrågasätts och omöjliggörs av personer utan vare sig inblick eller förståelse för problematiken. I en rättsstat ska politiken besluta om lagar och domstolsväsendet agera rättskipare utifrån dessa lagar. När politiken inte längre kan fatta beslut som understödjs av domstolsväsendet är en central del av rättssamhället satt ur spel.

Kräver krafttag av regeringen
Vi kräver nu att Sveriges regering ska ta krafttag mot detta utnyttjande av det oklara regelverket och istället driva igenom de demokratiskt framröstade besluten.
Vargstammen i Sverige har gynnsam bevarandestatus och tål jakt. En jakt som i liten utsträckning kommer att minska problemen för de utsatta människorna, men som förhoppningsvis kan ge dessa människor mer acceptans och mer förståelse och därmed bidra till ett bättre samtalsklimat framöver.


Jägarnas Riksförbund, Solveig Larsson, förbundsordförande