Foto: www.sidneyfrank.com

Kräver namnbyte för Jägermeister

Den tyska djurrättsorganisationen Peta tycker att den tyska örtlikören Jägermeister är jaktförhärligande och kräver att likören byter namn.

I ett pressmeddelande skriver den tyska djurrättsorganisationen Peta att människor som inte vill bli förknippade med jakt avstår från att köpa örtlikören Jägarmeister. De tycker att likören ska byta namn till ”Waldmeister”, som är det tyska namnet på örten Myskmadra. 

Fått namn efter en yrkestitel
Likören Jägermeister har tillverkats i Tyskland sedan 1935. Namnet härrör från yrkestiteln Jägermeister, som ungefär kan översättas med ”jaktinspektör”. Yrkestiteln introducerades när Tyskland fick en ny jaktlagstiftning 1934.
På flaskans etikett finns en kort dikt, som Peta kräver ska tas bort då de anser att den förhärligar jakt. Dikten skrevs 1848 av jägmästaren, jägaren och ornitologen Otto von Riesenthal. Inledningen lyder, översatt till svenska: ”Det är jägarens adelsmärke, att han skyddar och vårdar sitt vilt”.

Vill förbjuda all jakt
Förutom att kräva namnbyte på likören vill organisationen ha ett totalt jaktförbud i Tyskland. De anser att ”den i tyska skogar allestädes närvarande massakern inte har någonting med djur- eller naturskydd att göra”. De menar att allt fler dessutom ifrågasätter vad det finns för nytta med jakt.
Det tyska jägareförbundet DJV tillbakavisar påståendet, efter att en attitydundersökning kunnat visa att 80 procent av tyskarna tycker att det är nödvändigt med jakt.