Att Dalarna ska bära den största andelen av Sveriges vargstam med minst åtta vargkullar är en omöjlig politisk skrivbordsprodukt som kan öka den illegala vargjakten, varnar Martin Lundgren, länets JRF-bas.
Foto: Privat Att Dalarna ska bära den största andelen av Sveriges vargstam med minst åtta vargkullar är en omöjlig politisk skrivbordsprodukt som kan öka den illegala vargjakten, varnar Martin Lundgren, länets JRF-bas.

Kritik mot chockhöjd vargnivå i Dalarna

Länets JRF-bas varnar för illegal vargjakt

(UPPDATERAD) För att nå upp till Naturvårdsverkets mål om minst 300 vargar i Sverige ska Dalarna ha minst åtta vargkullar istället för fyra, som majoriteten i länets viltförvaltningsdelegation tidigare har bestämt.
– Styrelsen för Jägarnas Riksförbund i Dalarna har reagerat på detta med chock men blir samtidigt härdade i vår ståndpunkt att säga nej till frilevande varg i Sverige, säger JRF-distriktets ordförande, Martin Lundgren.

I går kom beskedet från landshövdingarna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.
Jakt & Jägare rapporterade om det här:
Förslaget för miniminivåer när det gäller antalet vargkullar i respektive län visar att Dalarna ska ha den i särklass största andelen med åtta föryngringar. På andra plats kommer Värmland som ska ha minst 7,5 vargkullar per år. Totalt blir det 28,5 föryngringar när även länen Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland och Örebro räknas in. Därmed har de berörda länen åtagit sig att bära den absoluta merparten av en svensk vargstam på minst 300 vargar.
Det är inte bara Dalarnas viltförvaltningsdelegation som körts över i frågan om antalet vargar när Naturvårdsverkets ståndpunkt om minst 300 vargar ska verkställas. Även riksdagen är överkörd. Det tidigare riksdagsbeslutet om en nivå på uppåt 270 vargar gäller inte längre i praktiken.

S-minister bekräftar överkörd riksdag
Det bekräftar den nya landsbygdsministern, Jennie Nilsson (S), som låter Naturvårdsverket ta över taktpinnen när det gäller den svenska vargstammen.
– Riksdagen beslutade att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus ska vara 170-270 individer. Den svenska populationen har dock haft en högre inavelsgrad än som anses acceptabelt och den sårbarhetsanalys som låg till grund för referensvärdet kritiserades för att inte beakta genetiska aspekter, kommenterar Jennie Nilsson.
Hon pekar på att Naturvårdsverket kommit fram till att det behövs minst 300 vargar. Dessutom ska minst en invandrad varg från Finland eller Ryssland reproducera sig med en skandinavisk varg varje femårsperiod för att populationen ska ha gynnsam bevarandestatus.
Enligt den senaste inventeringen vintern 2017/18 fanns cirka 305 vargar.

Naturvårdsverket får avgöra
– Om det kommer att finnas förutsättningar för licensjakt ansvarar sedan Naturvårdsverket för, sammanfattar landsbygdsministern.
För Dalarnas del blir upplägget ohållbart när Naturvårdsverket tagit över helt i vargförvaltningen, anser länets distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF).
– Vi tror faktiskt inte att länsstyrelsen i Dalarna vill ta det här beslutet men vi tror att man av nöd böjer sig för Naturvårdsverkets beslut och gör en grov fördelning baserat på yta efter de förutsättningar som har getts, kommenterar Martin Lundgren.
– Politikerna, som är folkets valda representanter, verkar ha tappat kontrollen över Naturvårdsverket, tillägger han.
Idag klockan 13 har Dalarnas viltförvaltningsdelegation möte om chockbeskedet när det gäller vargstammen. Martin Lundgren är suppleant och det är Jägareförbundets representant som får ta matchen för jägarsidan i den överkörda delegationen.

JRF efterlyser riskanalyser
– Vi i Jägarnas Riksförbund Dalarna önskar se att ansvariga tjänstemän får möjlighet att ändra sina beslut för vargstammen i Mellansverige nu när inventeringarna börjar bli klara. Om det inte sker så förutsätter jag att man kan presentera de riskanalyser man gjort inför dessa beslut med sannolikhet och konsekvens angivet för tänkt händelseutveckling, säger Dalarnas JRF-bas inför dagens sammanträde och sitt eget kommande möte med länsstyrelsen.
Förutom alla problem med fler vargar som drabbar viltvården och tamdjursägare tänker han på riskanalysen för illegal jakt.

Illegal jakt kan stoppa spridningen av varg
– Jag tar avstånd från illegal jakt, det gör vi alla som organiserar oss inom jakten. Men alla tänker inte lika och jag förstår nu om många kommer att reagera med ilska på detta, förklarar Martin Lundgren.
Han ser de nya miniminivåerna för varg i Dalarna, som är 100 procent mer än vad parterna i länets viltförvaltningsdelegation vill ha, som en omöjlig skrivbordsprodukt.
– Beslutet kommer effektivt att förhindra spridning av varg söderut, samtidigt som det med största sannolikhet inte kommer att leda till en ökning av stammen i Dalarna då acceptansen inte ökar i takt med målbilden, kommenterar han apropå risken för ökad illegal jakt.
I ett debattinlägg i Dala-Demokraten pekar Martin Lundgren bland annat på att det hittills hittats 2,5 föryngringar i Dalarna. Att höja länsstyrelsens tidigare miniminivå med ytterligare en föryngring till åtta innebär bland annat att det inte blir licensjakt på varg i länet, konstaterar han.
Inlägget finns att läsa här:

”Rent horribelt”
Efter dagens möte i delegationen har Martin Lundgren fått en rapport från Jägareförbundets Mats Larsson.
– Beskedet var att viltförvaltningsdelegationen i Dalarna inte kan rösta om detta och påverka. Beslutet är redan fattat av landshövdingen och vi körs över, berättar Martin Lundgren.
– Det här är helt horribelt och något jag kommer att påpeka när jag träffar landshövdingen Ylva Thörn på tisdag, lovar länets JRF-bas.