– I vapenlagen finns det inte ens en reglering av var ett vapenskåp ska stå, säger Gull-Britt Söderström, generalsekreterare för Sveriges Vapenägares Förbund.
Foto: Dan Törnström & privat – I vapenlagen finns det inte ens en reglering av var ett vapenskåp ska stå, säger Gull-Britt Söderström, generalsekreterare för Sveriges Vapenägares Förbund.

Kritik mot dom om vapenförvaring

Kammarrätten gick på Polismyndighetens linje och nekade 27-åringen att förvara vapen hos sin far. Nu får han expertrådet att kringgå domen genom att hyra ett rum hos fadern och kalla det jaktstuga.

Det är Gull-Britt Söderström, generalsekreterare för Sveriges Vapenägares Förbund, som lusläst domen. Hon upprörs över flera slutsatser som hon tycker är felaktiga – och vill passa på att ge 27-åringen några handfasta tips.
– En variant är att han hyr ett rum hos pappa och kallar det jaktstuga. Då måste han ha ett vapenskåp där och ett där han är skriven. Han kan också skriva sig hos pappan permanent, säger Gull-Britt Söderström.

Vapen hos förälder
Jakt & Jägare har tidigare berättat om den 27-årige mannen som bor i Stockholm och vill förvara sina jaktvapen hos sin far i Mora där de båda jagar. Polismyndigheten motsatte sig detta. Men förvaltningsrätten slog fast att även om huvudregeln är att vapen ska förvaras där ägaren är skriven fanns skäl att av praktiska skäl frångå detta. Kammarrätten i Stockholm rev upp domen med motiveringen att vapnen inte förvarats i föräldrahemmet redan innan 27-åringen flyttade ifrån det.
– Det tokiga i detta och liknande fall är att rätten går på allmänna råd som inte är lag. I vapenlagen finns det inte ens en reglering av var ett vapenskåp ska stå, säger Gull-Britt Söderström.
Som stöd hänvisar hon till en dom (Mål 1549-16) i förvaltningsrätten i Falun som understryker att de allmänna råden om förvaring avviker från de överordnade kraven i vapenlagen.

Felaktiga råd
Bland annat anser förvaltningsrätten, angående rådet om att vapen regelmässigt bör förvaras där tillståndshavaren är skriven, att det är ”något olyckligt formulerat och överensstämmer inte helt med vad som är föreskrivet i 5 kap. 2 § vapenlagen”.
Gull-Britt Söderström påpekar att det enligt hennes mening ofta rör sig om okunskap hos rättens ledamöter och att de inte sällan fäster stor vikt vid polisiära utlåtanden utan att ifrågasätta dem. Dessutom tycker hon att råden ofta är försåtligt formulerade då till exempel ordet ”regelmässigt” används för att ge sken av att det rör sig om en reglering i lag.
– Det ovanliga i det här fallet är att förvaltningsrätten ansåg att vapenägaren kunde få ha sina vapen hos fadern medan kammarrätten gick på polisens avslag, det brukar vara tvärtom. Men han (27-åringen, reds anm.) ska inte vara allt för ledsen. Jag skriver faktiskt just nu ett litet brev med tips till honom.