Kritik mot skyddsjakt på hjort

I Ovanåkers kommun i Gävleborg finns sedan ett par år en frilevande kronviltstam. Men länsstyrelsen i Gävleborg tycker nu att alla kronhjortarna ska skjutas av.
Anledningen till detta är att man misstänker att hjortarna kommer från ett hägn som inte friförklarats i det nationella tuberkulosprogrammet.

– Det har varit problem med det där hjorthägnet i flera år nu. Hägnets stängsel har varit dåligt skött, ägaren har inte ställt upp på att få sina djur kontrollerade. Hjortarna har inte varit märkta och den utslaktning vi begärt har inte genomförts, berättar Joakim Andersson, jakthandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg, för Ljusnan.

Men jägarna i trakten håller inte med länsstyrelsen. Flera av de lokala viltvårdsområdena kommer inte att ställa upp på skyddsjakten.

”Häpnadsväckande agerande”

– Om det finns problem med ett hägn i kommunen borde detta åtgärdas först istället för att skjuta frilevande kronvilt som funnits i kommunen i flera år. Och det är häpnadsväckande att enskilda tjänstemän på länsstyrelsen agerar på detta sätt med tanke på att det inte finns någon skyddsjaktansökan inlämnad, säger en lokal jaktledare till Svensk Jakt.

Veterinärinspektör Maria Cederskog på Jordbruksverket stöder dock länsstyrelsens beordrande om skyddsjakt, även om hon menar att risken är liten att det ska finnas smitta kvar.

– Det viktiga är att vi blir friförklarade från smitta, säger Maria Cederskog.

Beslutet om skyddsjakt är nu överklagat.