Miniminivån för lodjursföryngringar i Kronobergs län är satt till tre föryngringar per år.
Foto: Ondrej Prosicky / Shutterstock.com Miniminivån för lodjursföryngringar i Kronobergs län är satt till tre föryngringar per år.

Kronoberg ska ha minst tre lokullar

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i sin förvaltningsplan för rovdjur fastställt att miniminivån för lodjur är tre föryngringar per år. Förvaltningsmålet är fem föryngringar per år.

Föryngringarna ska beräknas på så sätt att de som påträffas inom länsgränserna ska räknas som en helt egen, och de som delas med angränsande län räknas som delar av en, beroende på den geografiska fördelningen av området där föryngringen konstateras.
Idag finns det två kvalitetssäkrade lodjursföryngringar i länet, enligt inventeringsresultat 2014/2015.

Inventeringsmetoden inte fullgod
Kronobergs län ska varje år undersöka hur många föryngringar som förekommer i länet. Inventeringen av lodjur baseras på spårsnö, vilket gör att arbetet med inventeringar inte är fullgott eftersom det är få dagar varje år som det finns spårsnö. Därför vill länsstyrelsen i Kronobergs län komplettera denna metod med att använda kameror för att säkerställa föryngringar av lodjur.

LRF efterlyser förtydliganden
Efter att förvaltningsplanen gått på remiss har LRF Sydost kommit med en rad synpunkter på detaljer, bland annat vill de ha förtydligande kring miniminivåer, förvaltningsplaner och skyddsjakter. De har även kompletterat sitt remissvar med en lista med begreppsdefinitioner och förslag till förbättringar.