”Vi har slutat plantera gran.” Särskilt skogsägare i Skåne är hårt drabbade av betesskador från kronvilt.
Foto: David W Hughes/Shutterstock.com ”Vi har slutat plantera gran.” Särskilt skogsägare i Skåne är hårt drabbade av betesskador från kronvilt.

Kronvilt allt större problem i Skåne

”Vi har slutat plantera gran”

Kronhjorten ställer till allt större problem för skogsägarna i Skåne. Främst drabbar det granbestånd men det börjar nu också bli svårt att få upp ny lövskog. Det finns skogsägare som gett upp på grund av betesskadorna
– Vi har slutat att plantera gran eftersom alla träd får betesskador, säger Övedsklosters ägare Hans Ramel till Skogseko.

Att kronhjorten betar granplantor som skogsägaren satt efter en avverkning har blivit ett ökande problem i Skåne. På senare år har problemen också accelererat när det gäller lövträd. I båda fallen påverkar det återplantering och markägaren förlorar stora ekonomiska värden när träden skadas eller i värsta fall dör helt.
Det finns områden i Skåne där skogsägare drabbats så hårt av bete och barkgnag att de har svårt att följa skogsvårdslagens bestämmelser om hur man får upp ny skog, rapporterar Skogseko.

Kronskador i samtliga granbestånd
Utvecklingen bekräftas också i en inventering som ingår i en pågående forskningsstudie. Av 40 slumpvis utvalda granbestånd i södra delen av Skåne län hade samtliga skador av hjortbete, visar inventeringen som Skogsstyrelsen gjorde i våras tillsammans med bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Hälften av de 40 bestånden hade dessutom färskt barkgnag. Att det är hjort syns på skadorna och dessutom finns det väldigt lite älg i området.
– Problemen har aldrig varit större än nu. Vi måste få till en balans mellan klövvilt och deras tillgång på foder och då handlar det bland annat om att minska kronhjortsstammen, säger Stig Hermansson, skadesamordnare vid Skogsstyrelsen i Skåne.
Även Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist är engagerad i viltfrågan och ser problemen i Skåne som en del i problemet med viltbete över hela landet.
Nyligen fattade regeringen beslut om en regeländring i jaktförordningen som innebär att det blir tillåtet med skyddsjakt på årskalvar av kron- och dovhjort vissa tider på året för att minska betesskador. Skåne är undantaget från den skyddsjakten.
Jägareförbundet är emot den generella skyddsjakten men Jägarnas Riksförbund är för nyordningen.
Läs om det här: