Kursledare kräver jägarexamensfrågor

JO ska utreda om Naturvårdsverket gjorde fel i samband med en begäran om att lämna ut de 140 frågorna som används när blivande jägare ska avlägga jägarexamen.

Anmälaren, studecirkelledaren Conny Björklund i Orsa, menar att studiematerialet är överdimensionerat och han vill kunna gå in närmare på de avsnitt som de 140 frågorna berör.
– Jag har använd både Jägareförbundets och Jägarnas Riksförbundets material, säger Conny Björklund till Dalarnas Tidningar.
I det första fallet är det sju böcker på sammanlagt närmare 

1 600 sidor. I det andra fallet är det en bok på 304 sidor plus böcker om jaktlagstiftningen. Conny jämför med Norsteds Juridiska handbok som är på 1 280 sidor.

Fick inget svar
I november förra året skrev Conny Björklund till Naturvårdsverket och begärde att få ta del av de 140 frågorna. När han trots påstötningar inte fick något svar JO-anmälde han verket för den sena handläggningen i mars i år.
Ungefär samtidigt kom ett svar från Naturvårdsverket, som innebar att hans begäran avslogs och att frågorna var sekretessbelagda, samt att syftet med proven skulle motverkas genom att frågorna blev kända i förväg.

Frågorna redan ute
Men den förklaringen godtar inte Conny Björklund. Han hävdar att frågorna redan finns ute och att andra kursarrangörer använder dem vid studiecirklarna.
– Att frågorna redan används av vissa, men har sekretessbelagts för mig, visar att Naturvårdsverket tappat greppet om jägarexamen. Jag anser att alla som tar jägarexamen ska ha samma chans, säger Conny Björklund till Dalarnas Tidningar.