Kritiken borde riktas mot en valberedning som inte har gjort sitt jobb, tycker Ronnie Hermansson.
Foto: Privat Kritiken borde riktas mot en valberedning som inte har gjort sitt jobb, tycker Ronnie Hermansson.

Ronnie Hermansson:

”Lägg ansvaret där det bör ligga”

Det är ett turbulent år för jägarorganisationerna. Som medlem i Jägarnas Riksförbund har jag med särskilt intresse följt kalabaliken i vårt förbund och jag blir bekymrad över tonläget och det fulspel som verkar ske bakom kulisserna, skriver Ronnie Hermansson.

Jag har till exempel på omvägar fått höra att förbundets valberedning är inblandad i detta fulspel. Att hela eller delar av den aktivt motarbetar sittande styrelse och då kanske speciellt Solveig Larsson som ordförande.
För att inte luras av rykten valde jag att den 21 maj skriva till valberedningens ordförande (samt tillställa mejlet övriga ledamöter för kännedom) vad jag har hört. Till dags dato, den 11 juni, har jag inte fått något officiellt svar från valberedningen. Jag har dock fått svar från två ledamöter i valberedningen som själva svär sig fria från alla former av fulspel.

Oenig valberedning
Valberedningen vill även byta ut två personer som står på tur att väljas om och som vill väljas om. Dessa föreslås bytas ut mot personer från Stockholmsdistriktet. Det skulle leda till att tre nya ledamöter från Stockholmsdistriktet skulle väljas in i styrelsen, samtidigt som ledamöterna från Småland och Västra Götaland sparkas.
Mot förslaget har dock hela tre ledamöter i valberedningen reserverat sig! Det torde vara i det närmaste unikt att en så oenig valberedning vill ersätta sittande ledamöter med ledamöter från ett enda distrikt.

Organisationens viktigaste organ
En valberedning är en organisations viktigaste organ och den måste vara oförvitlig. Det är valberedningen som ska se till att styrelsen och övriga valbara organ fungerar. Det är valberedningens förslag som i dag utgör förbundets styrelse, att så många ändå riktar hård kritik mot styrelsen är för mig främmande.
I stället borde kritiken riktas mot en valberedning som inte har gjort sitt jobb. Valberedningen bör därför innan årets stämma ställa sina platser till förfogande. Särskilt som den nu, till huvudsakliga delar, har varit intakt i över tio år och anklagas för att vara partisk.
Har valberedningen inte gjort ett bättre jobb än att den nu anklagas för att bedriva fulspel mot de kandidater som den tidigare själv har sett till att bli valda, så är det dags att valberedningen får en nystart och att samtliga ledamöter byts ut så att den nya valberedning kan ta tag i arbetet med ny energi.

Kritisk mot förbundsordförande
Jag måste dock också ta upp att även jag är kritisk mot Solveig Larssons ordförandeskap och att jag förstår delar av den kritik som har riktats mot henne. Jag delar inte ett flertal ståndpunkter som förbundet har beslutat om under hennes ordförandeskap och hunddebaclet är inte heller bra för förbundet.
Men vi har demokratiska spelregler och principer i förbundet och i dem ingår inte fulspel och kupper. Det gäller även dem som nu verkar ha bildat falanger både mot och för sittande styrelse. Om Solveig Larsson ska avsättas så ska det ske rakryggat och med ett demokratiskt förhållningssätt som inte sår split i förbundet.

Förslag inför årsstämman
Därför är mitt förslag för kommande årsstämma följande:
1. Valberedningen byts ut i sin helhet. Detta oavsett om ledamöterna kan misstänkas för fulspel eller inte.
2. Solveig Larsson sitter kvar som förbundsordförande under innevarande mandatperioden, men meddelar att hon avgår vid nästa årsstämma. Detta så att den nya valberedningen får tid att hitta en värdig efterträdare.
3. De ledamöter som den oeniga valberedningen vill sparka får kvarstå. Att byta ut dem mot ”stockholmare” ger en dålig geografisk spridning och valberedningens oenighet kan ge en bitter smak vid ett beslut enligt deras förslag. I stället bör Småland och Västra Götaland få behålla sina ledamöter.
Dessa tre förslag hoppas jag kan hela förbundet. Ingen tjänar på kupper och splittring.

RONNIE HERMANSSON
medlem i JRF-Dalarna och före detta förtroendevald i förbundet