Lämnar naturfotografer efter fusket

(Uppdaterad version) Fotografen Terje Hellesø väljer att gå ur föreningarna Photo Natura och Naturfotograferna efter att hans fuskande avslöjats. Föreningarna uppger i pressmeddelanden att styrelserna beviljat honom utträde.

Under många år har Terje Hellesø varit medlem i föreningen Photo Natura. Nyligen erkände han att han manipulerat bilder och klippt in lodjur och mårdhund på sina egna bilder.

Föreningen skriver att manipulation av bilder, på det sätt som Hellesø ägnat sig åt, stider mot naturfotografernas etiska regler.
– Efter samtal och diskussioner med styrelsen för Photo Natura har Terje Hellesø beslutat att lämna föreningen. Den senaste veckans avslöjande av omfattande bildmanipulationer har lett till insikten att hans handlande står i direkt strid med Photo Naturas stadgar och etiska förhållningsregler. 
En av grundarna
Styrelsen har godkänt hans begäran om utträde. Terje Hellesø är en av grundarna till föreningen Photo Natura och var sedan flytten från Skåne hedersmedlem, skriver styrelsen.
Nu kommer föreningen sätta ihop ett etiskt råd för att arbeta för naturfotografi utan manipulerade bilder. Det ska ske i samarbete med övriganaturfotoorganisationer i Norden.
På onsdagen beslöt även Naturfotografernas styrelse att bevilja utträde för Terje Hellesø.
– Hellesø har erkänt att han manipulerat bilder på ett sätt som strider mot Naturfotografernas etiska regler. Hans metod att kopiera in bland annat lodjursbilder från internet i skogsmiljöer från Småland har väckt en intensiv debatt om naturbilders äkthet. Naturfotograferna bildades 1966 i protest mot alla bilder av tama, eller rent av uppstoppade djur, som publicerades. Föreningen kommer nu att tillskapa ett etiskt råd för att ytterligare skärpa arbetet för den äkta naturfotografin, meddelar styrelsen.