Länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet får besluta om licensjakt på varg. JRF-basen Solveig Larsson hoppas länsstyrelserna vågar värna om de vargdrabbade när kvoterna bestäms, medan Naturvårdsverket pekar på att den illegala vargjakten måste vägas in.
Länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet får besluta om licensjakt på varg. JRF-basen Solveig Larsson hoppas länsstyrelserna vågar värna om de vargdrabbade när kvoterna bestäms, medan Naturvårdsverket pekar på att den illegala vargjakten måste vägas in.

Län får besluta om licensjakt på varg

Siffror om illegal vargjakt ska vägas in

Naturvårdsverket ger möjlighet att fatta beslut om licensjakt efter varg till samtliga län i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. I så fall är det upp till varje enskilt län i området att avgöra hur många vargar som kan fällas i januari. JRF-basen Solveig Larsson hoppas att det fattas modiga länsbeslut som ger lättnader för de som drabbas av varg. Men pekpinnen från verket är att det snarare ska tas hänsyn till hur stor den illegala vargjakten är.

Slopad vargjakt i två år

I juni 2019 kom beskedet att licensjakten slopades i januari i år eftersom inventeringen visat på cirka 300 vargar. Det var andra året på raken som licensjakten på varg ställdes in.
I januari 2018 var det licensjakt i totalt fyra vargrevir i Örebro, Dalarna, Värmland och Västmanland. Av totalt 22 tilldelade vargar fälldes 15 vargar. I Kindlareviret i Örebro län fälldes inte en enda varg.

Det är länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro som kan avgöra om det ska bli licensjakt och i så fall hur många vargar det blir som får fällas i länet.
Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna fatta ett eventuellt beslut om licensjakt på varg, som tidigare år har startat den 2 januari.
Enligt Naturvårdsverket bör den illegala vargjakten vägas in när det bestäms om den legala vargjakten.

”Viktigt ta hänsyn till den illegala jakten”
– Om länsstyrelserna väljer att i höst besluta om licensjakt är det viktigt att de även tar hänsyn till den illegala jakten i sina beräkningar, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Naturvårdsverkets bedömning är att den illegala jakten är en så pass omfattande faktor till vargars dödlighet att uttaget vid både skydds- och licensjakt påverkas.

Inte mer än cirka 18 vargar i skyddsjakter
Dessutom har Naturvårdsverket tidigare angett att det inte bör fällas mer än cirka 18 vargar per år i samband med skyddsjakter.
Jakt & Jägare skrev om det här:

Minst 285 vargar i mellersta området
När det gäller det mellersta området har Naturvårdsverket angett att det från 9 maj 2019 fram till 9 maj 2025 årligen ska vara minst 28,5 vargkullar. Det motsvarar 285 vargar.
Totalt ska Sverige ha minst 300 vargar. Då är det minst tio vargar i norr och fem i det södra området.

Licensjakt på tio vargar?
I den senaste inventeringen uppskattades det finnas 328 vargar i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där varggolvet angetts till 285. Men det lär inte bli jakt på 43 vargar i januari, eftersom det ska tas hänsyn till övrig dödlighet i form av bland annat illegal jakt och skyddsjakt.
Ett stalltips från vargforskaren Olof Liberg är att det kan landa på licensjakt på runt tio vargar.

JRF-basen hoppas på modiga beslut
Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund, är i sin tur positiv till att det kan bli licensjakt på varg igen efter två års uppehåll.
– Vi kommer att lägga ner stor kraft på att länsstyrelserna fattar modiga beslut som medför lättnader för de som drabbas av vargarna, säger JRF-basen.

Riksdagens varggolv blev överkört
Solveig Larsson pekar på att minst 300 vargar i Sverige är ett mål som Naturvårdsverket satt upp på eget bevåg med stöd av den nuvarande regeringen.
Riksdagen har bestämt att det ska finnas minst 170 till 270 vargar.
– Vi hoppas givetvis att vargstammen kommer ned till den lägsta möjliga siffran i den intervallen, kommenterar Solveig Larsson.