Landshövding frias från mutjakt

Både Jämtlands landshövding Maggi Mikaelsson och SCA-direktören Kenneth Eriksson frias av hovrätten. I Östersunds tingsrätt dömdes de två för mutbrott respektive bestickning sedan skogsbolaget SCA bjudit på älgjakt, middag och alkohol.

Maggi Mikaelsson har förutom hövdingansvaret för jakten i Jämtland även varit regeringens utredare av skogspolitiken. Som skogsutredare gav hon stöd för skogsbolagens policy att älgstammen ska skjutas bort i högre omfattning.

Men enligt hovrätten var skogsjättens bjudjakt ingen muta. Hovrätten tycker att älgjakten gav mer information och kunskap än nöje och rekreation. En landshövding ska ha tillfälle att träffa olika företrädare för näringslivet, anser hovrätten.

Att hövdingen också fick träffa två kalvar med sin bössa väger alltså inte lika tungt.

Värdet av kost och logi var dessutom rimligt i sammanhanget, enligt hovrätten.

Lättad minister

Mats Odell, minister med ansvar för landshövdingarna, är lättad över domen och säger att Maggi Mikaelsson återgår i tjänst som landshövding dagen efter att domen meddelats. Regeringen övertalade henne att ta tjänstledigt i väntan på att den överklagade domen skulle behandlas.

Kvar av tingsrättens fällande dom är endast ett bötesbelopp. Maggi Mikaelsson måste böta 1 000 kronor för att hon sedan flera år jagat utan det statliga jaktkortet. Hon trodde medlemsavgiften i Jägareförbundet räckte för att kunna jaga legalt.

Överåklagare Christer van der Kwast på riksenheten mot korruption tänker gå till riksåklagaren och begära att Högsta domstolen prövar hovrättens friande dom.

– Jag vidhåller att Maggi Mikaelssons älgjakt i första hand handlade om nöje och rekreation. Jag tycker att hovrätten gjort en besynnerlig bedömning när man undervärderat det tjänstesamband som finns, säger han till TT.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...