Conny Johansson, Jägarnas Riksförbunds distriktsordförande i Västmanland, har själv utsatts för jaktsabotörernas aktioner när han deltog i vargjakten. Nu vill han bland annat ha ökad sekretess från myndighetshåll och anvisningar om konflikthantering från jaktledningens sida.
Foto: Anders Ljung Conny Johansson, Jägarnas Riksförbunds distriktsordförande i Västmanland, har själv utsatts för jaktsabotörernas aktioner när han deltog i vargjakten. Nu vill han bland annat ha ökad sekretess från myndighetshåll och anvisningar om konflikthantering från jaktledningens sida.

Länets JRF-bas om ”vargkriget”

Sekretess och konflikthantering behövs

Sekretessbelägg så mycket som möjligt på länsstyrelserna om vargjakten och jaktledarna bör vara tydliga med hur provokationer från aktivister ska bemötas. Det tycker Conny Johansson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF) i Västmanland.

Han har varit med på vargjakten i Kölstarerviret och kommit fram till två slutsatser om vad en kvällstidning kallat ”vargkriget” mellan jaktsabotörerna och vargjägarna.
– Det behöver bli mer sekretess från länsstyrelserna om licensjakterna på varg. Dessutom tycker jag att det varit brister med att jaktdeltagare inte instruerats hur de ska bemöta olika provokationer från aktivisternas sida, sammanfattar Conny Johansson.

Var med två dagar på vargjakten
Han har varit med som passkytt i vargjakten, norr om Köping, på onsdagen och torsdagen.
– Jaktsabotörernas framfart är mycket otrevlig och går ut på att försöka stoppa de jägare som försöker genomföra ett statligt beslut att förvalta vargstammen, kommenterar Conny Johansson.
Vargjakten i Kölstareviret är beslutad av länsstyrelsen samt offentligt utlyst och kontrollerad av myndigheten.

Tutade och filmade
Han har själv stått på pass under vargjakten när jaktsabotörerna åkt förbi i bil och tutat. Det skedde väster om Surahammar.
– När jag stod på pass vid Lisjövägen åkte de förbi säkert tio gånger och jag blev även filmad, berättar Conny Johansson.
Från en del länsstyrelser går det att begära ut listor på vilka som står som jaktledare under licensjakten på varg. Jakt & Jägare fick ut en lista med namn och mobilnummer till 51 personer i ett län.
Så mycket som möjligt bör vara hemligt, tycker JRF-basen i Västmanland.

”Lite mystiskt hur de kan ha koll”
– Det är lite mystiskt hur aktivisterna kan ha koll. I ett fall hörde jag på jaktradion att aktivisterna åkte efter när länsstyrelsens besiktningsman körde i bilen på väg till en fälld varg, berättar Conny Johansson.
– Så lite som möjligt ska lämnas ut. Här har ju aktivisterna varit hem till bostaden och trakasserat en person, konstaterar Conny Johansson.
Jaktsabotörernas strategi är att provocera jägare mer eller mindre handgripligt för att sedan filma om det händer något. Filmer och bilder som läggs ut på webben visar inte vad som hände inledningsvis.
Conny Johansson var själv med när poliser kom ut till jaktområdet. 

”De saboterar en laglig jakt”
– Aktivisterna försöker ju få bråk. Dessutom är det uppenbart att de saboterar en laglig jakt. Vi ville att poliserna skulle se till att jaktsabotörerna avvisades från området.
Det ska inte gå för aktivister att hänvisa till allemansrätten för att vistas i ett jaktområde, uppträda med maskerade ansikten och hindra jakt, konstaterar Conny Johansson.
Sådana jaktsabotage kan ses som ofredande, alternativt egenmäktigt förfarande, och borde ge både polisingripanden och lagföring.

Polisen: ”Håll igen, håll igen!”
Poliserna som var på plats fokuserade mer på att inte jägarna skulle ingripa mot aktivisternas trakasserier.
– Håll igen, håll igen. Ni får inte brusa upp, uppmanade poliserna, berättar Conny Johansson.
– Det gick i alla fall inte på fredagen, tillägger han.
Då var Conny Johansson själv inte närvarande vid jägarnas samlingsplats utanför Surahammar. Det blev det ett filmat handgemäng mellan aktivister och vargjägare sedan en jägare blivit sparkad. En 17-årig aktivistkvinna brottades ned i snön och blev fasthållen. Det innebär att hon gjort en polisanmälan om misshandel.

”En brist hos jaktledningen”
Conny Johansson berättar att det vid samlingarna inför dagens vargjakt inte sagts något om hur provokationer från aktivister ska bemötas.
– Det här är en brist hos ledningen, tycker jag. Humöret har runnit över på vissa personer, säger Conny Johansson om några av de jägare som inte klarat av att hålla sig lugna efter bland annat ofredanden från aktivisternas sida.
Aktivisterna har bland annat använt en megafon med en högljudd polissiren. Megafonen riktades mot en jägares ansikte.
Den taktiken gjorde att aktivisterna kunde publicera en filmsekvens där en av jägarna river upp bakdörren på aktivisternas bil och försöker slita åt sig megafonen som en av jaktsabotörerna sitter med i baksätet.

Förbud mot inlägg på sociala medier
I det PM till vargjägare i Kölstareviret som skickades ut före vargjakten fokuseras det mer på att ingen jaktdeltagare får lägga ut bilder eller texter om jakten på sociala medier.
När det gäller risken för aktivister står det bara:
”Om vargkramare dyker upp, ge ingen information, hänvisa bara till länsstyrelsen och polisen.”
I praktiken visade det sig bli mycket svårare möten än så med aktivisterna, som i själva verket var på plats för att sabotera och provocera istället för att ställa frågor.

Efterlyser handledning från förbundet
Conny Johansson har även vänt sig till Jägarnas Riksförbunds kansli i Södertälje för att få tjänstemännen där att ta fram en handledning för hur jaktfientliga aktivister ska bemötas.
Han vill även ha en bättre bild av den lagstiftning som gäller.
– Får till exempel aktivister filma personer mot deras vilja på privat mark och publicera filmerna? undrar han.