Länsrätten fastställer snål älgtilldelning

Sjönevads jaktlag i Halland har i många år haft licens för att jaga älg. Men nu har länsstyrelsen beslutat att jaktlaget bara får fälla en kalv. Jaktlaget har jakträtt på en 150 hektar stor mark. Under alla år har länsstyrelsen gett dem antingen A- eller B-licens.

– När tilldelningen var som störst på 80-talet hade vi rätt att skjuta två vuxna älgar och två kalvar. Andra år har tilldelningen varit betydligt mindre, säger Bengt Orsander, en av jägarna i jaktlaget, till Hallands Nyheter.

Jaktlaget har aldrig gjort en ansökan om registrering. Sommaren 2007 uppmanade länsstyrelsen jaktlaget att ansöka om registrering.

Avslog ansökan om B-licens

En ansökan om att registreras som B-licensområde lämnades in. Men länsstyrelsen valde då att avslå ansökan och att istället klassa marken som enkalvsområde.

Beslutet överklagades av jaktlaget till länsrätten, men de fastställde länsstyrelsens klassning.

– Man går in och gör en förändring bara för vår mark, inte för någon av grannarna. Flera har hälften så stor mark som vi men rätt att skjuta en vuxen älg. Om man vill göra förändringar måste man ta ett helhetsgrepp, inte bara agera godtyckligt mot oss. Det är storebrorsfasoner och jag har ingen förståelse alls för den här domen, säger en upprörd Bengt Orsander till Hallands Nyheter.