Två av länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på varg har inhiberats efter att de har överklagats till förvaltningsrätten i Luleå.
Foto: Shutterstock Två av länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på varg har inhiberats efter att de har överklagats till förvaltningsrätten i Luleå.

Länsstyrelse överklagar stoppad vargjakt

Länsstyrelsen överklagar den stoppade skyddsjakten på två vargar inom Tåssåsens samebys vinterbetesmarker. Främst för att kammarrätten ska klarlägga förutsättningarna för att kunna bevilja skyddsjakt.

Tåssåsens sameby har ansökt om skyddsjakt på varg flera gånger i vinter, efter att ha sett både vargspår och renkadaver på sina nya renbetesmarker öster om Sveg i Härjedalen. Vargarna orsakar också oro i renhjorden och sprider den över stora områden.
Renbetesmarkerna ligger nära vargreviret Krokvattnet, på gränsen mellan Härjedalen och Hälsingland, och troligtvis är det vargar därifrån som har härjat bland renarna.

Tre skyddsjaktsbeslut
Tre gånger under vintern har länsstyrelsen i Jämtlands län beslutat om skyddsjakt på varg.
I slutet av december avlivades två hanar från Krokvattnetreviret med stöd av det första beslutet. Men därefter har två beslut om skyddsjakt inhiberats efter att de har överklagats till förvaltningsrätten i Luleå.
– Alla tre beslut om skyddsjakt överklagades till förvaltningsrätten, men i det första fallet fick vi rätt. Men när nu två beslut i rad från oss stoppats känner vi att vi måste få klarhet i vad som gäller, därför överklagar vi till kammarrätten, säger Henrik Hansson, fält- och viltchef på länsstyrelsen, till SVT Nyheter Jämtland.

Två frågor till domstolen
Det är främst två frågor som länsstyrelsen anser att den behöver få svar på.
Dels om domstolen anser att störning kan vara en ”allvarlig skada” även om man inte hittar döda renar. Och dels om Naturvårdsverkets beslut att Jämtlands län ska ha minst en vargföryngring, det vill säga familjegrupp, påverkar förutsättningarna för att kunna bevilja skyddsjakt.
– Det vill vi ha utrett, säger Henrik Hansson till SVT Nyheter Jämtland.