Foto: Shutterstock Förra året dök det upp dovvilt på Gräsö. Djuren tros ha fått skjuts dit.

Länsstyrelsen polisanmäler misstänkt utsättning av vilt

Den misstänkta illegala utsättningen av vilt på Gräsö polisanmäls nu av länsstyrelsen i Uppsala län, eftersom myndigheten ser det som osannolikt att djuren har tagit sig till ön på egen hand.

Jakt & Jägare har tidigare rapporterat om den misstänkta illegala utsättningen av dovvilt och mufflonfår på Gräsö utanför Öregrund.

När länsstyrelsen i Uppsala län var där nyligen och inventerade så såg man, förutom dovvilt på Gräsö, spillning och spår av mufflonfår på några mindre öar i naturreservatet Gräsö östra skärgård. Men något tillstånd för att sätta ut vilt där finns inte hos länsstyrelsen.

Två polisanmälningar

Lennart Nordvarg, avdelningschef på länsstyrelsen, ser allvarligt på händelserna och myndigheten har gjort två polisanmälningar. Den ena gäller utsättningen av dovvilt som är ett misstänkt brott mot jaktförordningen. Och den andra gäller misstänkt utsättning av mufflonfår som är ett brott mot föreskrifterna för naturreservatet.

– Att sätta ut dovhjort och mufflonfår i det vilda kan allvarligt störa det lokala ekosystemet på Gräsö. Djuren betar av markerna vilket gör att sammansättningen av växter och djur förändras, konstaterar Lennart Nordvarg i ett pressmeddelande.

Polisens sak att utreda

Enligt länsstyrelsen är det oklart vad som ligger bakom den misstänkta utsättningen.

– Vi vet inte varför djuren har satts ut. Nu har vi lämnat in en polisanmälan och det är polisens sak att utreda ett eventuellt brott, säger Lennart Nordvarg.

Bland andra Upsala Nya Tidning, Skärgården och ETC har i artiklar pekat ut en känd jaktföretagare som ansvarig för den illegala utsättningen av viltet. Enligt deras källor ska han också ha försökt sälja jakt på dov- och kronvilt samt mufflon.