– I det aktuella fallet har uppgifter sparats av någon i något ärende i över två år, säger JRF Dalarnas ordförande Martin Lundgren.
Foto: Privat – I det aktuella fallet har uppgifter sparats av någon i något ärende i över två år, säger JRF Dalarnas ordförande Martin Lundgren.

Länsstyrelsen registrerar inte jägare

Efter att en förtroendevald i Jägarnas Riksförbund, JRF, i Dalarna hördes upplysningsvis av polisen, om ett misstänkt jaktbrott, ville distriktet veta ifall länsstyrelsen för ett särskilt register över jägare. Nu har länsstyrelsen svarat.

Den förtroendevalde JRF-medlemmen blev inkallad till polishuset i Mora den 24 april. Där fick han upplysningsvis svara på frågor om varför han åkte bil på sin jaktmark drygt två år tidigare, den 5 januari 2017. Polisen uppgav att förhöret gällde någon form av misstänkt jaktbrott.
Det visade sig att JRF-medlemmen hade blivit observerad av en naturbevakare från länsstyrelsen som noterade vad det stod på registreringsskyltarna, både på släpkärran med en snöskoter och på bilen.
– Jag var ute och åkte i jaktmarken i januari för att sätta ut saltstenar. Men det var för kallt för att åka skoter, så den blev kvar på släpet, förklarade den förtroendevalde.

Kände stor oro
JRF Dalarna fann situationen uppseendeväckande på flera sätt. Inte minst kände man stor oro över rättssäkerheten för de personer som vistas i skogen.
I en skrivelse till Länsstyrelsen Dalarnas län, daterad den 21 maj, önskade distriktet svar på flera frågor. Distriktet undrade vilka uppgifter som noteras av länsstyrelsen naturbevakare, vilka personuppgifter som lagras, hur länge och vem som har tillgång till dem samt om det förekommer någon särskild registrering av jägare.

Lagrar inte uppgifter löpande
Nu har länsstyrelsen svarat. I svaret står bland annat:
”Länsstyrelsens personal har inget uppdrag att löpande lagra uppgifter om bilar eller personer som vistas i skogen. Vid tillsyn med stöd av miljöbalken, jaktlagstiftning eller andra föreskrifter inom natur- och miljövård kan Länsstyrelsen likväl notera iakttagelser i enskilda fall. Om sådana iakttagelser bedöms som möjligt intressanta, utifrån vårt och/eller polisens uppdrag kan Länsstyrelsen, som en del av myndighetssamverkan, lämna uppgifter till polismyndigheten.”
Länsstyrelsen för alltså inget register över jägare.

Inte helt nöjd
Men JRF Dalarnas ordförande Martin Lundgren är inte helt nöjd.
– Svaret är bra så tillvida att länsstyrelsen inte lagrar personuppgifter om jägare regelbundet. Vi förutsätter dock att ej diarieförda tjänsteanteckningar om jägare och andra hos länsstyrelsen förstörs då de lämnats till polisen i de fåtal fall som detta sker. I det aktuella fallet har dock uppgifter sparats av någon i något ärende i över två år, säger han.
Martin Lundgren uppfattar det som att polisen tog emot uppgifterna i januari 2017. Han menar att antingen fanns det en utredning att lagra uppgiften i, eller så för polisen register över vem som vistas i skogen som de kan slå till mot vid behov.
– I vilket fall måste länsstyrelsen ha fått uppgiften att registrera och kommunicera registreringsnummer för bilar i området, vilket jag antar förutsätter att det fanns/finns en aktiv utredning. Annars så stämmer inte länsstyrelsens svar med det som skett, säger han.

Kommer gå vidare
Eftersom polisförhöret med JRF-medlemmen ägde rum dagen efter att distriktet arrangerade en föreläsning med Karl Hedin tycker JRF Dalarna att sammanträffandet är ”suspekt”.
Distriktet kommer därför att driva frågan vidare tills de har lyckats reda ut vad det hela bottnar i.