Länsstyrelsen vill ha utökad jakt på säl och skarv

I Kalmar län vill flera kommuner utöka jakten på säl och skarv. De får stöd av länsstyrelsen i ett yttrande till jordbruksverket.
Under den senaste tiden har fler röster höjts för att få utöka jakten, eftersom skarvar och sälar ställer till med skador för stora belopp.

Mönsterås, Torsås och Mörbylånga kommun har önskat att man bör få skjuta mer skarv eftersom de utgör ett hot mot näringsfisket.

Ett yttrande har lämnats till jordbruksverket om fiskeriverkets redovisning av arbetet för att minska skadorna orsakade av säl och skarv. I det ger länsstyrelsen i Kalmar län sitt stöd. Säl och skarv anses vara ett allvarligt hot mot det småskaliga fisket och länsstyrelsen poängterar att det är viktigt att agera. Tidigare beslut medger skyddsjakt redan nu, men i en för liten skala för att förebygga skador.

I vår ska ett nytt beslut om skyddsjakt tas. Kalmar län har fått en kvot på tolv sälar.

– Det vi vill är att man ska få skjuta fler sälar och att det inte blir en individuell tilldelning som det är nu. Det säger länsrådet Ulf Färnhök till Östran/Nyheterna.

Ulf Färnhök och Anders Kjellberg från fiskeriverket står bakom yttrandet till jordbruksverket.

Idag måste tillstånd för jakt på säl först ansökas av varje enskild fiskare. Men länsstyrelsen vill istället ha så kallad avlysningsjakt. Då tilldelas området ett antal sälar som får jagas och sedan håller jägarna själva reda på hur många det är kvar att skjuta. Önskemålet är att det skulle gälla både Kalmar län och Gotland.

Idag är inte heller jakt från båt tillåten, eftersom det anses vara för stor risk att skadskjuta sälar från en vickande båt. Ulf Färnhök tycker detta är orimligt. Det är omöjligt att skjuta de sälar som håller till vid de stora laxnäten ute i haven när man står på land och skjuter.