Länsstyrelsen vill ha vargjakt i Voxnareviret

Efter en månads funderingar har länsstyrelsen i Gävleborgs län kommit fram till att de tillstyrker skyddsjakt på varg i Voxnareviret. Länsstyrelsen anser att en varg kan skjutas i en första etapp i vinter. Om problemet med vargangrepp på hund fortsätter efter ett år bör ytterligare en varg skjutas, enligt länsstyrelsen.

Det slutliga avgörandet har Naturvårdsverket.

Båda jägarorganisationerna, Ovanåkers kommun samt LRF i länet har ansökt om skyddsjakt.

– Fem hundar har angripits av varg i reviret, vilket får ses som anmärkningsvärt många under en och samma jaktsäsong, kommenterar Annica Forsberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen. Det finns ett samband mellan antalet vargar i reviret och risken för angrepp på hund.

– Genom att decimera antalet vargar i reviret minskar risken för fortsatta skador, tillägger Annica Forsberg.

Närgångna vargar oroar i Voxnabruk

De som bor i framför allt Voxnabruk har framfört oro över närgångna vargar nära bebyggelsen.

– Att människor känner sig oroliga tar vi naturligtvis på största allvar. Bland annat har vi under vintern haft fler möten tillsammans med boende i området för att lättare kunna diskutera, utbyta kunskap och för att följa situationen, säger Mats Hindström, avdelningschef på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen och Viltskadecenter har undersökt de platser inom reviret där vargar observerats nära bebyggelse.

”Inte onormalt oskygga”

Vargarna i Voxnareviret bedöms inte ha ett mer oskyggt beteende än vad vargar vanligen gör.

– En fortsatt dokumentation av eventuella observationer av varg nära bebyggelse är självklart ändå viktig, säger Annica Forsberg.

Länsstyrelsen föreslår att en andra varg skjuts om angreppen mot hundar fortsätter. Men det förutsätter att förebyggande åtgärder först provats. Det handlar i praktiken främst om hundhalsband med pinglor och avspårning av såten före jakt med löshund.

– Enligt vår bedömning kommer den långsiktiga överlevnaden hos den svenska vargstammen inte att äventyras genom den jakt som länsstyrelsen tillstyrker, tillägger Annica Forsberg.