Foto: BGSmith / Shutterstock.comBetesskadorna på ungskog i Götaland är höga. På vissa håll är var fjärde tall allvarligt skadad.
(Arkivbild)

Larm om betesskador i Götaland

En stor viltbetesinventering har gjorts i Götaland, som visar att trycket är stort och skadorna allvarliga. För att vända trenden behövs dialog och samverkan mellan markägare och jägare, skriver Skogsstyrelsen.

Inventeringen, som hittills ärn den största som gjorts i Götaland, omfattar betesskador i 28 av Götalands 54 älgförvaltningsområden. I första hand ska resultaten användas av älgförvaltningsgrupperna i södra Sverige, där representanter från markägare och jägare för respektive älgförvaltningsområde ingår.
– Underlag över betesskador har alltför länge saknats för Götaland. Genom årets satsning tar skogsbruket en viktig del av ansvaret för att avhjälpa kunskapsbristen. Inventeringsresultaten är avgörande för att kunna fatta väl avvägda beslut i den faktabaserade älgförvaltningen, säger Monika Stridsman, generaldirektör för Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Underlag för beslut
Inventeringen ger värdefull information om tillgången och kvaliteten på älgfoder. Inventeringen är ett underlag för beslut kring hur älgstammen ska anpassas för att begränsa betesskadorna. 
Enligt inventeringen är skadorna på framför allt tall stora. I vissa områden har var fjärde ungtall drabbats av en allvarlig betesskada under den gångna vintern. Dessutom är andelen stammar som sluppit skador oroväckande låg.
Andelen tall i ungskogarna är allt större, vilket delvis beror på att djuren inte äter gran i samma usträckning som tall.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...