Ledare försvarar jakt med hund

Två ledarskribenter, i Norrbottens-Kuriren respektive Expressen, försvarar jakten med löshund. De tycker båda att löshundsjakten är en jaktform som måste bevaras.

I Norrbottens-Kuriren skriver Mathias Bred att löshundsjakt är, till skillnad mot många andra jaktformer, en etisk jakt som är riktad mot det vilt som är avsett att fällas. Dessutom framhåller han det faktum att de hundar som används ofta är de samma som används vid eftersök på trafikskadat vilt.

Packjakt vanligt i andra länder

”I andra länder med omfattande landsbygd tillåter man ofta jakt med stora grupper, så kallad packjakt, där hundar tillsammans kastar sig över viltet. Den svenska jakten med få hundar tränade att förfölja utvalt vilt och endast markera bytet är en mycket etisk form av jakt. Dessutom är det dessa hundar som används vid eftersök av trafikskadat vilt. I ett land med runt 45 000 viltkollisioner årligen är eftersökshundarna en tillgång för ett etiskt förhållningssätt till djur”, skriver Mathias Bred.
”Saknar en grundläggande förståelse”
Mathias Bred anser att Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige visar brist på förståelse för det svenska kulturlandskapet när de ifrågasätter jakten med löshund. Sverige består inte av vildmark utan av natur som formats av människan under århundraden. Jakten är ett verktyg för att upprätthålla en fungerande balans mellan viltets mångfald, skador på skogsbruk och säkerheten på vägarna.
”Behövs ingen utredning”
”Det behövs ingen utredning om löshundsjakt för vi kan vara helt säkra på att den behövs. Vad utspelet egentligen handlar om är att försöka vrida bilden till att det är jägarna och inte vargarna som är svåra att passa in. Det förefaller som att vargförespråkarna är så besatta av just en art att de glömmer att den ska samsas med hundratalet andra. Samt att det faktiskt bor människor på landsbygden”, skriver Mathias Bred i Västerbottens-Kuriren.
”Svenska hundar enastående skickliga”
I Expressen skriver Johannes Forssberg att konflikten mellan vargjägare beror på en djupt rotad kultur, och att den svenska löshundsjakten är en förutsättning för en levande landsbygd.
”Konflikten grundar sig i att jakttraditionen är så stark i skogliga samhällen. Och att denna kultur sedan urminnes tider har kretsat kring hunden. Sverige är ett av få länder där hundarna släpps fria i skogen för att, förhoppningsvis, få korn på viltet och driva eller ställa fram det i lämpligt skottläge. Det krävs enorm träning för att utveckla jyckens jaktinstinkter till perfektion och många svenska hundar är enastående skickliga”, skriver Johannes Forssberg.
Motsägelsefulla argument
Enligt honom så är Rovdjursföreningens och Djurskyddets syfte med utredningskraven att jakt med löshund ska förbjudas eller begränsas kraftigt.
”Deras främsta argumentär att det varje år är några enstaka vargar som, med laglig rätt, skjuts när de hävdar sina revir mot jakthundar. Ett annat skäl de anger är den ”stress” bytesdjuren känner när de har hundar i hasorna. Just det är ganska komiskt med tanke på att det för älgens del rimligtvis känns värre att långsamt bitas sönder av de vargar som organisationerna står upp för”, skriver Johannes Forssberg.
Löshundsjakten urminnesgammal kultur
Han påpekar att människor bor och verkar både i städerna och på landsbygden. Det är i huvudsak naturens villkor som måste gälla, men det måste även finnnas en balans med människans kultur som finns i skogarna sedan urminnes tider och löshundsjakten är en viktig del av den.
Löshundsjakten är en stor anledning till att människor väljer att bo kvar i glesbygden, trots att allt annat försvunnit. Det är en kultur och en livsstil som ärvs mellan generationer och skapar samhörighet.
”Hotar inte jaktkulturen”
Dock framhåller Johannes Forssberg att jägarna måste anpassa sig till vargen, och förstå att en begränsad vargstam inte hotar svensk jaktkultur.
”Man gör sig ganska löjlig om man kräver att skogen ska vara säker för just hundar, om man själv har som hobby att döda djur. Den som släppersin hund måstevara beredd att ta vissa konsekvenser, det är också en del av traditionen”, avslutar Johannes Forssberg i Expressen.